Dr. Öğr. Üyesi M. Bihter BİNGÜL Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı’na katıldı.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi M. Bihter BİNGÜL Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı'na katıldı.

Konferans Yeşil Altyapı- Green Infrastructure teması ile yurt dışı ve yurt içinden katılımcıların sunumlarıyla gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi M. Bihter BİNGÜL 'Kentsel Yeşil Alanlarda Kalabalık Algısı: Iğdır Örneği' sunumu ile katkı sağladı.

'Yeşil Altyapı kentsel çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve halk sağlının korunması amacıyla yeşil kuşak, yeşil koridor, yeşil yamalar, yeşil matrisler ile kentsel açık ve yeşil alanların biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik modellerin ve uygulamaların tümünü kapsamaktadır' (Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı).
  • Yayımlama Tarihi: 13 Kasım,2019
Görüntülenme Sayısı: 382