Tamamlanan Projeler 
Farklı Rakım ve Farklı Hasat Zamanlarının Dut Meyvelerinin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri (BAP) Iğdır Üni.
 
Iğdır Ekolojik Koşullarından Yetiştirilen Bazı Şeftali Genotiplerinin Fenolojik, Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Tespiti (BAP) Iğdır Üni.
 
Iğdır Koşullarında Doğal Olarak Yetişen Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi (BAP) Iğdır Üni.
 
Kayısılarda  Prunus armeniaca L  Gölgelemenin Geç Çiçeklenme Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 
 
Üniversitemiz yönetici pozisyonunda olan 60 akademik ve idari personelin ingilizce dil kapasitesinin artırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi.
 
Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi.
 
Aras Havzası Ceviz Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerde Bazı Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi. 2014-FBE-B07.
 
Iğdır da Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)