Devam Eden Projeler

Iğdır ili Cleonini ve Tanymecini (Coleoptera: Curculionidae) tür çeşitliliğinin belirlenmesi, BAP, 2019 -Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Iğdır ilinde yonca zararlısı Sitona Germar (Coleoptera: Curculionidae) türleri üzerinde ekolojik ve morfolojik araştırmalar, BAP, 2018- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Ziziphora clinopodioides L. (Dağ Kekiği) ve Vites agnus-castus L. (Hayıt) Bitki Uçucu Yağlarının İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi,  BAP, 2018- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Mayetiola destructor (Diptera: Cecidomyiidae) ve Pyrenophora graminea karşı ekim ve mücadele zamanlarının araştırılması, Diğer Yurtiçi ve Yurt Dışı İşbirliği Projeleri, 2018- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Iğdır İlinde Domates Bitkilerinden izole edilen Verticillium spp.'nin Tanılanması, BAP, 2018- Dr. Öğr. Üyesi Tuba GENÇ KESİMCİ

Armut Çeşitlerinde Erwinia amylovora Enfeksiyonu Sonrası Katalaz, Askorbat Peroksidaz ve Süperoksitdismutaz Enzim Seviyelerinin Belirlenmesi, BAP,2018- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen DÖNMEZ

Farklı yörelerden elde edilen bakterilerin yağ asit profillerine göre tanısı ve azot fikse etme, fosfor, potasyum ve kalsiyum çözme özelliklerinin belirlenmesi, BAP,2018- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen DÖNMEZ

Iğdır İlinde Domates Üretim Alanlarında Hastalığa Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin İzolasyonu ve Tanısı, BAP, 2018- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen DÖNMEZ

Iğdır'da Yonca Tohum Kalsiti, [Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae)]'nin yoncadaki zararı, popülasyon değişimi ve alternatif konukçularının belirlenmesi, BAP, 2017- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Thymus sipyleus subsp. rosulans (Lamiaceae) ve Mentha longifolia subsp. longifolia (Lamiaceae) ait uçucu yağların bazı depo zararlılarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması, BAP, 2017- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Salvia (Lamiaceae) türlerine ait uçucu yağların bazı depo zararlarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması, BAP, 2017- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Ağrı dağı ve çevresinde Pyraloidea ve Geometridae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar, BAP, 2017- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Iğdır İli Domates Ekim Alanlarında Tespit Edilen Fusarium Türleri ve Patojeniteleri, BAP, 2017- Dr. Öğr. Üyesi Tuba GENÇ KESİMCİ

Farklı Yükseltilerdeki ‘’ Chandler’’ Çeşidinde Yapraktan Besin Elementi ve PGPR Uygulamalarının Verim ve Kalite Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması, BAP, 2016- Arş. Gör. Mustafa AKBABA

Bakteriyel Endofitlerin Patates Bitkisinin Gelişimine ve Leptinotarsa Decemlineata’ya Etkisinin Araştırılması, BAP, 2016- Arş. Gör. Mustafa AKBABA

Fasulyede Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ ye Karşı Dayanıklılık Mekanizmalarının Belirlenmesi, BAP, 2015 - Arş. Gör. Badel UYSAL ŞAHİN

 

Tamamlanan Projeler

Iğdir İli Buğday Üretim Alanlarinda Segetal Floranin Belirlenmesi ve Önemli Bazı Yabancı Otların Gelişme Biyolojilerinin İncelenmesi,SAN-TEZ, 2019-Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜRBÜZ

Meyve Yetiştiriciliğinde Kullanılabilecek Mikrobiyal Biyogübre Geliştirilmesi, TÜBİTAK,2015- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen DÖNMEZ

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Thymus Türlerinin Uçucu Yağlarının Antifungal ve Herbisidal Etkilerinin Belirlenmesi, BAP, 2015- Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK

Igdır Ilinde Mısırda Zea mays L Zararlı ve Yararlı Böcek Türlerinin Belirlenmesi, BAP,2014- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Iğdır İlinde Mısırda Zea mays L. Zararlı ve Yararlı Böcek Türlerinin Belirlenmesi, BAP,2014- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Satureja Türlerinden Elde Edilen Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin Fasulyede Hastalık Oluşturan Bakteriyel Patojenlere Karşı Bakterisidal Etkisinin Araştırılması, BAP, 2014- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen DÖNMEZ

Satureja türlerinden elde edilen uçucu yağ ve ekstrelerinin fasulyede hastalık oluşturan bakteriyel patojenlere karşı bakterisidal etkisinin araştırılması, BAP, 2014- Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK

Satureja türlerinden elde edilen uçucu yağ ve ekstrelerinin antifungal ve herbisidal etkilerinin belirlenmesi, BAP, 2013- Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Zararlı Haplothrips tritici Krdj Thysanoptera Phlaeothripidae nin Doğada Bazı Biyo ekolojik Özellikleri ve Zarar Durumu Üzerinde Araştırmalar, Diğer Yurtiçi ve Yurt Dışı İşbirliği Projeleri, 2012- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Alanlarındaki Zararlı Böcek Nematot Hastalık ve Yabancı Otların Tespiti Önemli Olanların Biyo Ekolojileri ve Mücadelesi Üzerinde Arastırmalar, Diğer Yurtiçi ve Yurt Dışı İşbirliği Projeleri, 2012- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Kireçli toprak şartlarında şeftali armut ve elmada bitki büyümesini artıran rhizobakteri uygulamalarının büyüme gelişme ve bitki besin elementi alımına etkileri, TÜBİTAK, 2012- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen DÖNMEZ

Azot Fikseden Rizobakteri Uygulamalarının Lahanada Azot Kullanım Etkinliği Bitki Gelişimi Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi, TÜBİTAK, 2012- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen DÖNMEZ

Satureja türlerinin uçucu yağ ve ekstrelerinin patates böceği (Leptinotarsa decemlineata say.)’nin mücadelesinde kullanımı, BAP, 2012- Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK

Mısır (Zea mays L.) Tohumlarındaki Bazı Hastalık Etmenlerinin Saptanması Ve Ozon Teknolojileri Kullanılarak Dezenfeksiyonu Üzerinde Araştırmalar, BAP, 2012- Arş. Gör. Mustafa AKBABA

Bakteriyel Endofitlerin Hıyar Yetiştiriciliğinde Biyogübre Ve Biyopestisit Olarak Kullanılma Olanakları, TÜBİTAK, 2012- Arş. Gör. Mustafa AKBABA