YL Öğrencisinin Adı-Soyadı

Yüksek Lisans Tezinin Adı

Danışman Öğretim Üyesi

Durumu

Tarih

Soycan PINAR

Iğdir ilinde karaağaç (ulmus minor gled.) yaprak böceği xanthogaleruca luteola (müller 1766) (coleoptera:chrysomelidae)’ nin bazi biyo-ekolojik özelliklerinin araştirilmasi

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Tamamlandı

2017

Abdullah İREÇ

Iğdir ilinde yonca hortumlu böceği, hypera postica gyllenhal (coleoptera: curculionidae)’ nin mücadelesine esas biyolojik kriterlerin belirlenmesi

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Tamamlandı

2017

Murat GÜVEN

Iğdır ilinde yabancı otlarda zararlı olan curculionidae (coleoptera) türlerinin belirlenmesi

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Devam ediyor

Mustafa AÇIKGÖZ

Iğdır ili ve çevresinde hububat ekiliş alanlarında süne, eurygaster (hemiptera: scutelleridae) türleri, zarar durumu ve doğal düşmanlarının belirlenmesi

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Devam ediyor

Yüksel SUBAŞI

Iğdır'da yonca tohum kalsidi, [bruchophagus roddi gussakovskiy, 1933 (hymenoptera: eurytomidae)]’nin yoncadaki zararı, popülasyon değişimi ve alternatif konukçularının belirlenmesi

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Devam ediyor

Nazlı KARADAĞ

Salvia (lamiaceae) türlerine ait uçucu yağların bazı depo zararlarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Devam ediyor

Seliha AKKUŞ

Thymus sipyleus subsp. rosulans (lamiaceae) ve mentha longifolia subsp. longifolia (lamiaceae) ait uçucu yağların bazı depo zararlılarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Devam ediyor

Abdülkadir ULUĞTÜRKEN

Şanlıurfa ilinde ekmeklik buğdayda farklı ekim zamanlarının süne, eurygaster integriceps put. (hemiptera: scutellerdae) zararı üzerine etkileri

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Devam ediyor

Büşran SUNYAR

Iğdır' da domates (solanum lycopersicon l.)' te hastalık yapan bakterilerin izolasyonu ve tanısı

Dr. Öğr. Üyesi. Mesude Figen DÖNMEZ

Tamamlandı

2019

Merve Melise ÖZMEN

Ağrı ili yonca ekim alanlarında görülen yabancı ot florasının, yoncanın yaşına bağlı olarak değişiminin incelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi. Ramazan GÜRBÜZ

Tamamlandı

2019

Elvan KOÇ

Solar yöntemlerle elde edilen sıcak suyun bazı yabancı otlar üzerindeki etkileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ramazan GÜRBÜZ

Tamamlandı

2019

Çağlar AÇIKGÖZ

Iğdır ili mısır üretim alanlarında görülen yabancı otların belirlenmesi ve bazı herbisitlerin yabancı otlanma ile mısır verimine etkisi

Dr. Öğr. Üyesi. Ramazan GÜRBÜZ

Tamamlandı

2019