TEK DERS SINAVI DUYURU !!!

MADDE 29 (1) Öğrenciye, devam şartını yerine getirmek şartıyla, mezun olmak için tek dersi kaldığında o dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Mezuniyet tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Tek dersten kalmış olan öğrenciler, tek ders mezuniyet sınavına katıldıktan sonra başarısız olmaları durumunda,öğrenim harcınıyatırmak suretiyle dersin okutulduğu dönemde yeniden kayıtlanarak dersi tekrar alır. Tekrar başarısız olması durumunda akademik takvimde belirtilen tek ders sınavına girebilir.

İLGİLİ MADDE KAPSAMINDA 16.06.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN MEZUNİYET TEK DERS SINAVINA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ DUYURU EKİNDE YER ALAN DİLEKÇEYİ DOLDURUP FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ İŞLERİNE POSTA VEYA KARGO İLE GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR. POSTA VE KARGODAN KAYNAKLI GECİKMELERDE FAKÜLTEMİZİN BİR SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

Dosyalar