Ziraat Fakülteleri Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanları 2. Toplantısı

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümümüz ZİDEK Faaliyetleri kapsamında Ziraat Fakülteleri Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanları 2. Toplantısı’na katılım sağladı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’ün tavsiye ve teşviki ile YÖKAK Yükseköğretim Kalite Kurulu)’ndan onay alan ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Ziraat Fakülteleri Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanları Toplantıları devam etmektedir.

ZİDEK web sayfasında yayınlanmış olan dokümanda "Tarımsal Biyoteknoloji Programına Özgü Ölçütler Madde 21"e ilişkin görüş ve önerilerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında 5 Mart 2021 tarihinde Google Meet üzerinden Online olarak gerçekleştirilen 2. Toplantıya Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu ÜNAL katıldı.

Online Toplantı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dekan Vekili ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen ARAT başkanlığında gerçekleştirildi.

Ekim 2021 tarihinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi’nin de görüşüldüğü toplantıya aşağıda belirtilen Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanları katılım sağladı:

Prof.Dr. Sezen ARAT (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Prof.Dr. Kemal KARABAĞ (Akdeniz Üniversitesi)

Prof.Dr. Mahmut Sinan TAŞPINAR (Atatürk Üniversitesi)

Prof.Dr. Ece TURHAN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Mahmut YILMAZ (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

Prof.Dr. Deniz EKİNCİ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç.Dr. Arzu ÜNAL (Iğdır Üniversitesi)

Dr.Öğr.Üyesi Emine AYDIN (Düzce Üniversitesi)

Çalışmalar kapsamında Türkiye’deki Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji Bölümleri arasında sinerjinin oluşturulması, iletişim ve iş birliğinin sağlanması ile Ar-Ge çalışmaları için laboratuvar olanaklarının paylaşılması öncelikli konuları hedefleniyor.

  • Yayımlama Tarihi: 06 Mart,2021
Görüntülenme Sayısı: 77