Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Programında 22 tezli yüksek lisans öğrenci ile aktif öğrenime devam edilmektedir.

 

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Amaçları

 

  • * Lisans eğitimini tamamlamış Ziraat Mühendislerinin Yüksek Lisans taleplerine cevap vermek
  • * Bölümde görev yapmakta olan Araştırma Görevlilerine kendi alanlarında Yüksek Lisans  yapma olanağı sunarak Ziraat Mühendisliği’nin Tarım Ekonomisi alanlarında uzmanlaşabilmelerini sağlamak
  • * Ana Bilim Dalında mevcut araştırma ve uygulama alt yapısını daha da geliştirmek, bölümün olanaklarını kullanarak Yüksek Lisans tez çalışmaları kapsamında bilimsel araştırmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası yayınlarla tarım sektörünün bilgi ve yararına sunmak
  • * Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları kapsamında Iğdır ve civarındaki Tarım Ekonomisi ile ilgili sorunların çözümüne bilimsel katkı sağlamak