Devam Eden Projeler 

Araştırıcı

Araştırma Konusu

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY

Arş. Gör. Fatih DEMİREL

Arş. Gör. Barış EREN

Kars'tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farklılığının belirlenmesi2017-FBE-A03 Bap Projesi

 

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Arş. Gör. Fatih DEMİREL

Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın  Moleküler Markörler Aracılığıyla Belirlenmesi 2017-FBE-D01 Bap Projesi

Prof.Dr. Bünyamin YILDIRIM

Farklı Humik asit dozlarının Soya çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi 2015-FBE-L01 Bap Projesi

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Dogu Anadolu Bölgesinin Farklı Ekolojilerinde Yetiştirilebilecek Ot ve Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Hakkı AKDENİZ

Iğdır ekolojik koşullarında farklı bitki sıklığı ve azot dozlarının silajlık sorgum x sudan otu melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mthaph. ) bitkisinin verim ve verim öğelerine etkileri

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Uygun Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Arş. Gör. Barış EREN

Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi.

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Arş. Gör. Barış EREN

Arş. Gör. Fatih DEMİREL

Iğdır Ekolojik Koşullarında Toplanan Adi Yonca (Medicago sativa) Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu, Araştırma Projesi, 2017-FBE-A02

Arş. Gör. Seda AKBAY TOHUMCU

Iğdır Koşullarında Farklı Biçim Zamanları ve Karışım Oranlarının Adi Fiğ + Tahıl Karışımlarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri

 

Tamamlanmış Projeler 

Araştırıcı

Araştırma Konusu

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Iğdır koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin belirlenmesi Bap Projesi. 2016-FBE-L03

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Arş. Gör. Seda AKBAY TOHUMCU

Igdır Ili Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Igdır Ekolojik Kosullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çesitlerinin Tohum Verimi için Ekim

Zamanlarının Belirlenmesi

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarının Gelistirilmesi Için Seleksiyon Çalısmaları

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Farklı Sıra Üzeri ve Aralıklarının Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinde Ot Verimi ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi.