TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZLERİ

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Doktora

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2018

FATİH DEMİREL

Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanmış yerel buğday genotiplerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu

2010

DİDEM TÜRKÖZÜ

Tarhun (Artemisia dracunculus L.) genotiplerinin doku kültürü ile çoğaltılması üzerinde araştırmalar

2003

NUMAN BİLDİRİCİ

Van-Gevaş koşullarında farklı azot ve fosfor dozları ile bakteri aşılamasının (Rhizobium phaseoli) şeker fasulyesi (Phaseolus vulgaris L. ) çeşidinin verim ve verim ögeleri üzerine etkisi

2001

NEŞE OKUT

Farklı azot dozları ve sıra arası mesafelerinin kimyon bitkisinde (cuminum cyminum) verim ve kalite üzerine etkisi

 

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

MUHAMMET HEVAL YENİGÜN

IĞDIR KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN PAMUK BİTKİSİNDE (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİT VE FOSFOR DOZLARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

2017

CEM KUTAY KARASU

Keten (Linum usitatissumum L.) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi

2011

NİHAT GÖK

Farklı zamanlarda ekilen kişniş (Coriandrum sativum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

2010

MEHMET ŞİRİN ELÇİ

Farklı çemen (Trigonella foenum graecum L.) çeşit ve populasyonlarının van ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

2010

SAVAŞ SEZER

Van koşullarında aspir (Carthamus tinctorius L.)'de farklı azot ve fosfor dozlarının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri

2007

SERDAR İNANÇ

Farklı sıra aralığı uygulamalarının bezelye (Pisum sativum ssp. arvense L.)'de verim ve verim öğelerine etkisi

2005

DİDEM TÜRKÖZÜ

Van ekolojik koşullarında farklı azot dozları ve ekim zamanlarının çörek otu (Nigella sativa L.)'nda verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri

2001

RÜVEYDE AYDIN

Van-Erciş ekolojik koşullarında farklı azot dozları ve sıra üzeri mesafelerinin concorde patates (solanum tuberosum L.) çeşidinde verim ve kalite unsurları üzerine etkisi

2001

CENGİZ ÇİFTÇİ

Van-Erciş ekolojik koşullarında çeşit ve dikim zamanlarının patateste (solanum tuberosum) verim ve kalite üzerine etkisi

1998

MURAT TUNÇTÜRK

Van ekolojik koşullarında azotlu gübre form ve dozlarının aspir (carthamus tinctorius l.) 'de verim ve verim unsurları üzerine etkisi

1995

AYŞE OKUT

Van ekolojik koşullarında şeker pancarında çeşit ve ekim zamanının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri

1995

NEŞE OKUT

Van ekolojik koşullarında şeker pancarında (Beta vulgaris var.saccharifera) çeşit ve ekim zamanının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri

 

 

Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY

 

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

SELAHATTİN KONDAK

Magnezyum oksit (MgO) nanopartiküllerinin ve magnezyum sülfat (MgSO4)'ın buğday (Triticum aestivum L.) bitkisinin çimlenmesi üzerine etkisi

2019

MUHAMMET HEVAL YENİGÜN

IĞDIR KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN PAMUK BİTKİSİNDE (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİT VE FOSFOR DOZLARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

2018

VELİ SÖNMEZ

Adıyaman ekolojik koşullarında farklı ekim zamanlarında bazı nohut (Cicer arietinum L.), çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

2017

MUHAMMET ÇAĞRI OĞUZ

Er-(Endoplazmik retikulum) stres sinyal yolağındaki bazı transkripsiyon faktörü genlerin yonca(medicago sativa L.)'da ifade analizi

2017

LİLİFER TURAN

Bazı kanola (Brassica napus L.) çeşitlerinin in vitro şartlarda tuzluluğa toleransının belirlenmesi

2016

TUBA SÜRMEN

Bazı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinin in vitro şartlarda tuzluluğa toleransının belirlenmesi

2016

EYÜP PEKER

Kışlık kanola (Brassica napus L.) çeşitlerinin in vitro rejenerasyonu üzerine farklı eksplant tiplerinin ve bitki büyüme düzenleyicilerinin etkisi

2008

ELİF ÇELİK

Ekmek yapımında kullanılan bazı katkı maddelerinin ekmek kalitesi ve bayatlama özellikleri üzerine etkileri

 

 

 

 

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Doktora

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

BARIŞ EREN

Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2018

IŞIL TEMEL

Farklı sıra üzeri ve aralıklarının kinoa (Chenopodium quinoa willd.) bitkisinde ot verimi ve kalitesine etkisi

2018

HATİCE ÖNKÜR

Iğdır ekolojik koşullarında kinoa (Chenopodium quinoa WILLD.)'da tane verimi için sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin belirlenmesi

2017

İBRAHİM ARAS

Silajlık sorgum (Sorghum sp.)'un verim ve kalitesi üzerine farklı sulama suyu tuzluluk seviyelerinin etkileri

2016

UYGAR DEMİR

Iğdır ekolojik koşullarında yetişen sakız geveni (Astragallus gummifer L.) çalısının yıllık besin içeriği değişiminin belirlenmesi

2016

BAHATTİN KARAKUŞ

Marjinal alanlarda yetişen devekıran (Atraphaxis spinosa L.) çalısının yıllık besin içeriği değişimi ve toprak özelliklerine etkisi

2015

MEHMET EMİN BULUT

Farklı sulama yöntemleri ve seviyelerinin ikinci ürün silajlık mısır (Zea mays L.)'ın verim ve verim öğelerine etkileri

2014

SÜLEYMAN KABAKCI

Iğdır ekolojik şartlarına uygun silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin belirlenmesi

 

 

Doç. Dr. Hakkı AKDENİZ

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

HASAN PARLAK

Ağrı Dağı'nda bulunan bazı Astragalus L. taksonlarının tespiti ve bu taksonlara ait besin madde içeriklerinin belirlenmesi

2016

ALİ KOÇ

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bazı at dişi mısır çeşitlerinin verim performansının belirlenmesi

2013

VEYSİ DAĞ

Farklı azot dozlarının arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)'nda verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

NESLİŞAH ŞURGUN

IĞDIR ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN KİNOA (Chenopodium quinoa Willd.)'DA FARKLI AZOT VE FOSFOR DOZLARININ OT VERİM VE KALİTE UNSURLARINA ETKİSİ

2018

SAVAŞ YOLCU

Iğdır yöresi sulu koşullarda kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) bitkisinin ot verimi ve kalitesi üzerine ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi

2018

ALEMŞAH TUFUR ÖZTÜRK

Iğdır ekolojik koşullarında farklı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşitlerinin tohum verimi için ekim zamanlarının belirlenmesi

2018

SELMA ÇAKMAKÇI

Tohum tipi kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) hatlarının geliştirilmesi için seleksiyon çalışmaları

2016

AHMET EREN KIR

Iğdır ekolojik koşullarında farklı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşit ve populasyonlarının tohum verimi ve bazı özelliklerinin belirlenmesi

2015

HASAN DÖKÜLGEN

Kilis ekolojik koşullarında yaygın olarak yetişen bazı çalı ve ağaç türlerinin mevsimsel besin içeriği değişiminin belirlenmesi

2014

GÜLTER OKTAY

Iğdır ekolojik koşullarında yetişen ebu cehil(calligonum polygonoides l. ssp. comosum (l'hér.) ) çalısının yıllık besin içeriği değişiminin ve bazı özelliklerinin belirlenmesi

 

Dr. Öğretim Üyesi Sezgin SANCAKTAROĞLU

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2017

SERHAT UCA

Ziziphora persica bunge ve thymus vulgaris L. türlerinin in vitro rejenerasyonu üzerine farklı eksplant tiplerinin ve bitki büyüme düzenleyicilerinin etkisi