Akademik Faaliyetler

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ SEMİNER PROGRAMI
 
Öğretim Üyesi Seminer Konusu Seminer Tarihi
Doç. Dr. Sadiye Peral EYDURAN Iğdır İlinde Doğal Olarak Yetişen Üzüm Çeşitleri 28.04.2021
Doç. Dr. Mücahit PEHLUVAN Meyvelerde Hasat Kriterleri 05.05.2021
Doç. Dr. Ersin GÜLSOY  Sert Kabuklu Meyvelerin Besin Değeri ve İnsan Sağlığına Faydaları 16.06.2021
Dr. Öğr. Üyesi Eren ÖZDEN Bitki Gelişiminde Hormonal Dizayn 26.05.2021
Dr. Öğr. Üyesi M. Ramazan BOZHÜYÜK Transcriptom ve Microarray Analizleri 09.06.2021
Arş. Gör. Dr. Berna DOĞRU ÇOKRAN Modern Terbiye Sistemleri 02.06.2021

 

Tamamlanan Projeler 

Farklı Rakım ve Farklı Hasat Zamanlarının Dut Meyvelerinin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri (BAP) Iğdır Üni.
 
Iğdır Ekolojik Koşullarından Yetiştirilen Bazı Şeftali Genotiplerinin Fenolojik, Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Tespiti (BAP) Iğdır Üni.
 
Iğdır Koşullarında Doğal Olarak Yetişen Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi (BAP) Iğdır Üni.
 
Kayısılarda  Prunus armeniaca L  Gölgelemenin Geç Çiçeklenme Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 
 
Üniversitemiz yönetici pozisyonunda olan 60 akademik ve idari personelin ingilizce dil kapasitesinin artırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi.
 
Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi.
 
Aras Havzası Ceviz Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerde Bazı Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi. 2014-FBE-B07.
 
Iğdır da Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)