Tarihçe

Tarihçe

       Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan Iğdır Ziraat Fakültesinin kuruluş kararnamesi, 2006/10381 karar no ile 26163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fakültemiz, 22/05/2008 tarihinde 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa eklenen Ek 100 üncü madde ile yeni kurulan Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır.

       Bahçe Bitkileri Bölümü ve Anabilim Dalı 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitime 2009-2010 öğretim yılından itibaren başlayan Bahçe Bitkileri Bölümü, Iğdır Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi arasında 2009 yılında imzalanan lisansüstü eğitim protokolü çerçevesinde ortak yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Daha sonra üniversitemiz bünyesinde Disiplinlerarası Tarım Bilimleri Tarım Bilimleri, bitki koruma, bahçe bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, peyzaj mimarlığı, zootekni, tarla bitkileri, gıda, eğitim ve araştırma gibiçok değişik alanlarda değişik uygulamalara sahip olan anabilim dalı açılmıştır. 20/06/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Tarım Bilimleri Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Tarım Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüş, ve ilk öğrencilerini Eylül 2018 tarihinde almıştır. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 04.03.2020 tarihinde Tarım bilimlerinden ayrılmış ve 2021 Güz döneminde Bahçe Bitkileri Anabilim Dalına ilk Lisansüstü öğrencileri kayıt yaptırmıştır.