Akademik Faaliyetler

Devam Eden Projeler

Gözüaçık C., Gültekin N., Hürkan K. 2020. "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sitonini Gistel, 1848 türleri ile konukçularının belirlenmesi ve bu türlerin tarımsal yönden değerlendirilmesi" konulu. TÜBİTAK, Proje No: 120O352

Akbaba, M. 2021."Aras Havzası Kayısı Üretim Alanlarında Bakteriyel Kanser Etmenlerinin Dağılımı Üzerine Etkili Faktörlerin CBS ile Analizi" konulu, TUBİTAK, Proje No: 120O825

Kesimci, T.G., Saftan M. 2020. ''Domateste Fusarium oxysporum’a Karşı Bazı Trichoderma Türlerinin Etkinliklerinin Araştırılması''konulu, TUBİTAK, Proje No:

Gültekin L., Tozlu G., Tepe Y, Korkmaz Y. B, Gültekin N., Güçlü M., Müştaoğlu C., 2021. Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Koleksiyon Muhafaza ve Arşiv Sistemi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, FBG-2021-9010,- Dr. Öğr. Üyesi Neslihan GÜLTEKİN

Iğdır ili Cleonini ve Tanymecini (Coleoptera: Curculionidae) tür çeşitliliğinin belirlenmesi, BAP, 2019- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Iğdır ilinde yonca zararlısı Sitona Germar (Coleoptera: Curculionidae) türleri üzerinde ekolojik ve morfolojik araştırmalar, BAP, 2018- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Ziziphora clinopodioides L. (Dağ Kekiği) ve Vites agnus-castus L. (Hayıt) Bitki Uçucu Yağlarının İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi,  BAP, 2018- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Mayetiola destructor (Diptera: Cecidomyiidae) ve Pyrenophora graminea karşı ekim ve mücadele zamanlarının araştırılması, Diğer Yurtiçi ve Yurt Dışı İşbirliği Projeleri, 2018- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Iğdır İlinde Domates Bitkilerinden izole edilen Verticillium spp.'nin Tanılanması, BAP, 2018- Dr. Öğr. Üyesi Tuba GENÇ KESİMCİ

Armut Çeşitlerinde Erwinia amylovora Enfeksiyonu Sonrası Katalaz, Askorbat Peroksidaz ve Süperoksitdismutaz Enzim Seviyelerinin Belirlenmesi, BAP,2018- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen YEŞİLDAĞ

Farklı yörelerden elde edilen bakterilerin yağ asit profillerine göre tanısı ve azot fikse etme, fosfor, potasyum ve kalsiyum çözme özelliklerinin belirlenmesi, BAP,2018- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen YEŞİLDAĞ

Iğdır İlinde Domates Üretim Alanlarında Hastalığa Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin İzolasyonu ve Tanısı, BAP, 2018- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen YEŞİLDAĞ

Iğdır'da Yonca Tohum Kalsiti, [Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae)]'nin yoncadaki zararı, popülasyon değişimi ve alternatif konukçularının belirlenmesi, BAP, 2017- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Thymus sipyleus subsp. rosulans (Lamiaceae) ve Mentha longifolia subsp. longifolia (Lamiaceae) ait uçucu yağların bazı depo zararlılarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması, BAP, 2017- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Salvia (Lamiaceae) türlerine ait uçucu yağların bazı depo zararlarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması, BAP, 2017- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Ağrı dağı ve çevresinde Pyraloidea ve Geometridae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar, BAP, 2017- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Iğdır İli Domates Ekim Alanlarında Tespit Edilen Fusarium Türleri ve Patojeniteleri, BAP, 2017- Dr. Öğr. Üyesi Tuba GENÇ KESİMCİ

Fasulyede Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ ye Karşı Dayanıklılık Mekanizmalarının Belirlenmesi, BAP, 2015 - Arş. Gör. Dr. Badel UYSAL ŞAHİN

Tamamlanan Projeler

Farklı Yükseltilerdeki ‘’ Chandler’’ Çeşidinde Yapraktan Besin Elementi ve PGPR Uygulamalarının Verim ve Kalite Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması, BAP, 2019- Arş. Gör. Dr. Mustafa AKBABA

Bakteriyel Endofitlerin Patates Bitkisinin Gelişimine ve Leptinotarsa Decemlineata’ya Etkisinin Araştırılması, BAP, 2018- Arş. Gör.Dr. Mustafa AKBABA

Iğdir İli Buğday Üretim Alanlarinda Segetal Floranin Belirlenmesi ve Önemli Bazı Yabancı Otların Gelişme Biyolojilerinin İncelenmesi,SAN-TEZ, 2019-Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜRBÜZ

Meyve Yetiştiriciliğinde Kullanılabilecek Mikrobiyal Biyogübre Geliştirilmesi, TÜBİTAK,2015- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen YEŞİLDAĞ

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen Thymus Türlerinin Uçucu Yağlarının Antifungal ve Herbisidal Etkilerinin Belirlenmesi, BAP, 2015- Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK

Igdır Ilinde Mısırda Zea mays L Zararlı ve Yararlı Böcek Türlerinin Belirlenmesi, BAP,2014- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Iğdır İlinde Mısırda Zea mays L. Zararlı ve Yararlı Böcek Türlerinin Belirlenmesi, BAP,2014- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Satureja Türlerinden Elde Edilen Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin Fasulyede Hastalık Oluşturan Bakteriyel Patojenlere Karşı Bakterisidal Etkisinin Araştırılması, BAP, 2014- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen YEŞİLDAĞ

Satureja türlerinden elde edilen uçucu yağ ve ekstrelerinin fasulyede hastalık oluşturan bakteriyel patojenlere karşı bakterisidal etkisinin araştırılması, BAP, 2014- Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK

Satureja türlerinden elde edilen uçucu yağ ve ekstrelerinin antifungal ve herbisidal etkilerinin belirlenmesi, BAP, 2013- Dr. Öğr. Üyesi Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Buğdayda Zararlı Haplothrips tritici Krdj Thysanoptera Phlaeothripidae nin Doğada Bazı Biyo ekolojik Özellikleri ve Zarar Durumu Üzerinde Araştırmalar, Diğer Yurtiçi ve Yurt Dışı İşbirliği Projeleri, 2012- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Alanlarındaki Zararlı Böcek Nematot Hastalık ve Yabancı Otların Tespiti Önemli Olanların Biyo Ekolojileri ve Mücadelesi Üzerinde Arastırmalar, Diğer Yurtiçi ve Yurt Dışı İşbirliği Projeleri, 2012- Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Kireçli toprak şartlarında şeftali armut ve elmada bitki büyümesini artıran rhizobakteri uygulamalarının büyüme gelişme ve bitki besin elementi alımına etkileri, TÜBİTAK, 2012- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen YEŞİLDAĞ

Azot Fikseden Rizobakteri Uygulamalarının Lahanada Azot Kullanım Etkinliği Bitki Gelişimi Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi, TÜBİTAK, 2012- Dr. Öğr. Üyesi M. Figen YEŞİLDAĞ

Satureja türlerinin uçucu yağ ve ekstrelerinin patates böceği (Leptinotarsa decemlineata say.)’nin mücadelesinde kullanımı, BAP, 2012-  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK

Mısır (Zea mays L.) Tohumlarındaki Bazı Hastalık Etmenlerinin Saptanması Ve Ozon Teknolojileri Kullanılarak Dezenfeksiyonu Üzerinde Araştırmalar, BAP, 2012- Arş. Gör.Dr. Mustafa AKBABA

Bakteriyel Endofitlerin Hıyar Yetiştiriciliğinde Biyogübre Ve Biyopestisit Olarak Kullanılma Olanakları, TÜBİTAK, 2012- Arş. Gör. Dr. Mustafa AKBABA

Akademik Yayınlar:

Gültekin N., Gözüaçık C., Aykut E., Gültekin L., & Korotyaev B. A. 2021. Aras vadisi Cleonini ve Tanymecini (Coleoptera: Curculionidae) türleri üzerinde biyolojik ve biyocoğrafik notlar. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(1): 144-153.

Gözüaçık C., Gültekin N. & Velázquez De Castro A. J. 2021. Iğdır ili yonca alanlarında yonca zararlısı, Sitona humeralis Stephens, 1831 (Coleoptera: Curculionidae)’in biyolojisi üzerinde notlar. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 14(1): 98-104.

Gültekin N. 2021. An updated morphological description of ash weevil Stereonychus fraxini (DeGeer, 1775): a new record for Turkey (Coleoptera: Curculionidae). Transactions of the American Entomological Society, 147: 203-208.

Gültekin N. 2021. Occurrence of three broad nosed weevil species Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in Turkey. Munis Entomology & Zoology, 16(2): 1079-1082.

Gözüaçık C., Velázquez De Castro A. J. & Gültekin N. 2021. Determination of the Sitona Germar (Coleoptera: Curculionidae) species on Fabaceae and their distribution in Iğdır Province of Turkey. Munis Entomology and Zoology, 16(2): 917-923.

Gözüaçık C., Gültekin N. & Velázquez De Castro A. J. 2021. Yonca (Medicago sativa L.) Tarımı Yapılan Alanlarda Sitona Germar 1817 (Coleoptera: Curculionidae) Türleri, Dağılımları ve Popülasyon Gelişimleri: Türkiye, Iğdır İli Yonca Alanları. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 8(2): 184-191.

Akköprü, A., Akat, Ş., Özaktan, H., Gül, A., & Akbaba, M. (2021). The long-term colonization dynamics of endophytic bacteria in cucumber plants, and their effects on yield, fruit quality and Angular Leaf Spot Disease. Scientia Horticulturae, 282, 110005.

Akbaba, M., & Özaktan, H. Kirazda Pseudomonas syringae pv. syringae’nin Biyolojik Kontrolünde Yararlı Bakterilerin Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(2), 176-189.

Dönmez, M. F. , Uysal Şahin, B. & Usanmaz Bozhüyük, A. (2020). Satureja türlerinden elde edilen uçucu yağ ve ekstrelerinin fasulyede bakteriyel patojenlere karşı antibakteriyel etkisi . Journal of Agriculture , 3 (2) , 57-70 . DOI: 10.46876/ja.825656

Akbaba, M., & Ozaktan, H. (2021). Evaluation of bacteriophages in the biocontrol of Pseudomonas syringae pv. syringae isolated from cankers on sweet cherry (Prunus avium L.) in Turkey. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 31(1), 1-11.

Uysal Şahin, B. & Dönmez, M. F. (2020). Farklı Bakteri Uygulamalarının Domates (Solanum lycopersicum L.) Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri . Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (3) , 1507-1517 . DOI: 10.21597/jist.655657

Bilgin, N. A., Özaktan, H., & Akbaba, M. Farklı yükseltilerde yetiştirilen Chandler ceviz çeşidinde yapraktan yararlı bakteri uygulamalarının meyve özellikleri, verim ve sürgün uzunluğu üzerine etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24(3), 270-279.

Korotyaev B. A., Gültekin N., & Gültekin L. 2020. A new species Asproparthenis omeri sp. nov. (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae) from the Aras valley in northeastern Turkey. Journal of Insect Biodiversity, 17(1): 12-27. (Alan İndeksi)

Gültekin N., Legalov A. A. & Gültekin L. 2020. A new country record of the leaf-rolling weevil Lasiorhynchites Jekel, 1860 (Coleoptera: Curculionidea: Rhynchitidae: Rhynchitini) in Turkey. The Coleopterists Bulletin, 74(2): 420-423.

Gültekin N., Gözüaçık C., Kara K. & Atay T. 2020. New host records for Zeuxia cinerea Meigen, 1826 (Diptera: Tachinidae) from Turkey. Journal of the Institute of Science and Technology, 10(4): 2378-2382.

Gültekin N. 2020. Leaf-litter inhabitant weevils (Coleoptera: Curculionidae) in a small forest refuge fragment among hazelnut orchards at Trabzon. International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, 4(4): 507-512.

Gözüaçık C., Gültekin N., Aykut E. & Gültekin L. 2020. Weevils (Curculionidae) captured with light traps from Aras Valley – Iğdır basin from eastern Turkey. Munis Entomology and Zoology, 15(2): 580-583. 

Gözüaçik, C., Güllü, M., Konuksal, A., Değirmenci, R., & Akerzurumlu, E. (2020). Larval parasitoids and parasitism rates of the cereal leafminer, syringopais temperatella (lederer, 1855)(Lepidoptera: Scythridae) in cereal fields of Northern Cyprus. Pakistan Journal of Zoology, 52(4), 1591-1594.

Gültekin, L., De Castro, A. J. V., & Gültekin, N. (2019). Morphological diagnosis of Charagmus variegatus (Fåhraeus, 1840)(Coleoptera: Curculionidae) with new distributional data. Transactions of the American Entomological Society, 145(1), 67-74.
Gültekin, L., Korotyaev, B. A., Gültekin, N., Davidian, G. E., & Güdek, M. (2019). Diagnosis and distribution of Alcidodes karelinii (Boheman, 1844): a new record for Turkey (Curculionidae: Molytinae: Mecysolobini). Transactions of the American Entomological Society, 145(1), 91-100.

Gözüaçik, C (2019). Iğdır ili yonca alanlarında Hypera postica Gyllenhal (Coleoptera, Curculionidae)’nın larva parazitoiti Bathyplectes curculionis (Thompson) ve Parazitlenme oranları. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(3), 295-300.

Gözüaçik, C, & Abdullah, İ. R. E. Ç. Yonca Hortumlu Böceği, Hypera postica (Gyllenhal, 1813)(Coleoptera: Curculionidae)’nın Bazı Biyolojik Özellikleri. Journal of the Institute of Science and Technology, 9(3), 1220-1225.

Gültekin, N., Borovec, R., & Gültekin, L. (2019). First Finding of Altonomus vernalis (Iablokoff-Khnzorian, 1957) After Description: A New Record for Turkey (Coleoptera: Curculionoidea: Curculionidae: Entiminae). Entomological News, 128(3), 320-323.

Gültekin, N., Davidian, G. E., Gültekin, L., & Korotyaev, B. A. (2019). Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)(Coleoptera: Curculionidae): First Record for Turkey and Data on its General Distribution. The Coleopterists Bulletin, 73(1), 225-232.

Komaki, A., Kordali, Ş., Bozhüyük, A. U., & Bostan, H. (2019). Microbial organisms detected on juglans regia in eastern anatolia, Turkey.Fresenıus Envıronmental Bulletın

Güneş, A., Kordali, Ş., Turan, M., & Bozhüyük, A. U. (2019). Determination of antioxidant enzyme activity and phenolic contents of some species of the Asteraceae family from medicanal plants. Industrial Crops and Products, 137, 208-213.

Kesdek, M., Bozhüyük, A. U., & Kordali, Ş. (2019). Acaricidal effects of the essential oils obtained from different plants on carmine spider mite (Tetranychus cinnabarinus boisduval)(Acari: Tetranychidae) adults. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24(1), 7-14.

Kesdek, M., Bozhüyük, A. U., & Kordali, Ş. (2019). Farklı bitkilerden elde edilen uçucu yağların pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus Boisduval)(Acari: Tetranychidae) erginleri üzerinde akarisidal etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24(1), 7-14.

Bozhüyük, A. U., & Kordali, Ş. Ocimum basilicum l. uçucu yağının antifungal etkileri. Erciyes tarım ve hayvan bilimleri dergisi, 2(1), 45-57.

Gözüaçık, C., Eyduran, E., Çam, H., & Kara, M. K. (2018). Detection of infection preferences of the alfalfa seed chalcid, Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae) in alfalfa (Medicago sativa L.) fields of Igdir, Turkey. Legume Research-An International Journal, 41(1), 150-154.

Yucel, B., Gozuacik, C., Gencer, D., Demir, I., & Demirbag, Z. (2018). Determination of fungal pathogens of Hypera postica (Gyllenhall)(Coleoptera: Curculionidae): isolation, characterization, and susceptibility. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 28(1), 1-8.

Ayşe usanmaz bozhüyük, Memiş kesdek, Şaban kordali, Celalettin gözüaçık, (2018). Bazı satureja l. türlerinden elde edilen uçucu yağların hypera postıca (gyllenhal, 1813) (coleoptera: curculıonıdae) erginleri üzerinde insektisidal etkileri. ejons ınternatıonal journal on mathematıcs, engıneerıng - natural scıences, 5, p. . doi: .

Gözüaçık, c. (2018). Pentatomıd (heteroptera) specıes damagıng buds and fruıts of wıld and cultıvated capers (capparaceae) and pentatomıd egg parasıtoıds ın southeastern anatolıan regıon of turkey. munis entomology & zoology, 13(2), 538-541.

Gözüaçık, C., & Özgen, İ. (2018). Contribution to the Syrphidae (Diptera) fauna in the cereal fields of Souteasthern Anatolia, Turkey. Munis Entomology & Zoology, 13(2), 522-526.

Doğanlar, M., Gözüaçık, C., & Subașı, Y. (2018). A new species of Gugolzia Delucchi & Steffan (Hym., Pteromalidae) from Iğdır, Turkey, reared from fruit of Sophora alopecuroides L.(Fabaceae). Munis Entomology & Zoology, 13(2), 374-377.

Arıkan, Ş., Eşitken, A., İpek, M., Aras, S., Şahin, M., Pırlak, L., ... & Turan, M. (2018). Effect of plant growth promoting rhizobacteria on Fe acquisition in peach (Prunus Persica L) under calcareous soil conditions. Journal of Plant Nutrition, 41(17), 2141-2150.

Aras, S., Arıkan, Ş., İpek, M., Eşitken, A., Pırlak, L., Dönmez, M. F., & Turan, M. (2018). Plant growth promoting rhizobacteria enhanced leaf organic acids, FC-R activity and Fe nutrition of apple under lime soil conditions. Acta Physiologiae Plantarum, 40(6), 1-8.

Gürbüz, R., Uygur, S., & Uygur, F. N. (2018). Determination of segetal flora in wheat growing areas of Ağri province. Turkish Journal of Weed Science, 21(1), 8-18.

Usanmaz-Bozhuyuk, A., & Kordalİ, S. (2018). Investigation of the toxicity of essential oils obtained from six Satureja species on Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824),(Coleoptera: Chrysomelidae). Fresenius Environmental Bulletin, 27(6), 4389-4401.

Üstüner, T., Kordali, Ş., & Bozhüyük, A. U. (2018). Herbicidal and fungicidal effects of Cuminum cyminum, Mentha longifolia and Allium sativum essential oils on some weeds and fungi.Records of Natural Products

Üstüner, T., Kordali, Ş., Bozhüyük, A. U., & Kesdek, M. (2018). Investigation of pesticidal activities of essential oil of Eucalyptus camaldulensis Dehnh.Records of Natural Products

Usanmaz-Bozhüyük, A., Kordali, Ş., Kesdek, M., Şimsek, D., Altınok, M. A., Altınok, H. H., & Komaki, A. (2018). Mortality effects of six different entomopathogenic fungi strains on rice weevil, Sitophilus oryzae (L.)(Coleoptera: Curculionidae).Fresenıus Envıronmental Bulletın

Kısa, A., Akyüz, M., Çoğun, H. Y., Kordali, Ş., Bozhüyük, A. U., Tezel, B., ... & Çakır, A. (2018). Effects of Olea europaea L. leaf metabolites on the tilapia (Oreochromis niloticus) and three stored pests, Sitophilus granarius, Tribolium confusum and Acanthoscelides obtectus. Records of Natural Products, 12(3), 201.

Balkan, C. E., Kordali, S., & Bozhüyük, A. U. (2018). Antimicrobial effect of plant oils against some bacterias izolated from patients samples. J. Mol. Genet. Med, 12, 318.

Güdek, M., KORDALI, Ş., & BOZHÜYÜK, A. U. (2018). Fumigant Effect of Oxygenated Monoterterpenes on adults of Tribolium castaneum (Herbst, 1797)(Coleoptera: Tenebrionidae). International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(3), 201-204.

Bozhüyük, A. U., Kesdek, M., Kordalİ, Ș., & Özcan, S. (2018). Larvicidal effect of two Artemisia essential oils to the pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller)(Lepidoptera: Thaumetopoeidae). Journal of the Institute of Science and Technology, 8(3), 63-70.

Uysal, B., & Bastas, K. K. (2018, March). Defense reactions of bean genotypes to bacterial pathogens in controlled conditions. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 142, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.

Akbaba, M., & Ozaktan, H. (2018). Biocontrol of angular leaf spot disease and colonization of cucumber (Cucumis sativus L.) by endophytic bacteria. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 28(1), 1-10.

Arıkan, Ş., İpek, M., Eşitken, A., Pırlak, L., Turan, M., & Dönmez, M. F. (2018). Bitki Büyümesini Artıran Rizobakteri (BBAR) Uygulamalarının Kireçli Toprak Şartlarında Yetiştirilen Deveci Armut Çeşidinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(4), 54-56.

Ayşe Usanmaz Bozhüyük,Şaban Kordalı,Memiş Kesdek 2018. Altı farklı bitkiden elde edilen uçucu yağların patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 (Coleoptera: Chrysomelidae)) erginlerine karşı insektisidal etkileri"",Tralleis Tarım Bilimleri Dergisi,Aydın,Türkiye,,pp. 180-196"

Çalışkan, S. S., & Gözüaçık, C. (2017). A New Pest Record for Capparis (Capparaceae) in Turkey and Its Larval Parasitoids, Stiphrometasia sancta (Hampson, 1900)(Lepidoptera: Crambidae). Journal of the Entomological Research Society, 19(3), 1-6.

Beyarslan, A., Gözüaçikl, C., Güllü, M., & Konuksal, A. (2017). Taxonomical investigation on Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) fauna in northern Cyprus, with twenty six new records for the country. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 3(4), 319-334.

Ipek, M., Aras, S., Arıkan, Ş., Eşitken, A., Pırlak, L., Dönmez, M. F., & Turan, M. (2017). Root plant growth promoting rhizobacteria inoculations increase ferric chelate reductase (FC-R) activity and Fe nutrition in pear under calcareous soil conditions. Scientia Horticulturae, 219, 144-151.

Komaki, A., Kordali, Ş., Bozhüyük, A. U., Altinok, H. H., Kesdek, M., Şimşek, D., & Altinok, M. A. (2017). Laboratory assessment for biological control of Tribolium confusum du Val., 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae) by entomopathogenic fungi. Turkish Journal of Entomology, 41(1), 95-103.

Gokturk, T., Kordali, S., & Bozhuyuk, A. U. (2017). Insecticidal effects of essential oils against nymphal and adult stage of Ricania simulans (Hemiptera: Ricanidae). Natural Product Communications, 12(6), 1934578X1701200635.

Gokturk, T., Kordali, S., & Bozhuyuk, A. U. (2017). Insecticidal effect of essential oils against fall webworm (Hypantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae)). Natural Product Communications, 12(10), 1934578X1701201034.

Kordali, Ş., Usanmaz, A., Bayrak, N., & Çakır, A. (2017). Fumigation of Volatile Monoterpenes and Aromatic Compounds Against Adults of Sitophilus granarius (L.)(Coleoptera: Curculionidae). Records of Natural Products, 11(4).

Özsarı, P., Akbaba, M., Özaktan, H., & Karsavuran, Y. (2017). Leptinotarsa decemlineata (Say)(Coleoptera: Chrysomelidae)’nın biyolojik mücadelesinde bakteriyel endofitlerin kullanılması. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 8(2), 107-124.

Gozuacik, C.., Yiğit, A., & Şimşek, Z. (2016). Predicting the development of critical biological stages of Sunn pest, Eurygaster integriceps Put.(Hemiptera: Scutelleridae), by using sum of degree-days for timing its chemical control in wheat. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 40(4), 577-582.

Mutlu, Ç., Karaca, V., Eren, S., Buyuk, M., Gozuacik, C., Duman, M., ... & Kutuk, H. (2016). Chalky spot damage caused by stink bugs on red lentil seeds in Southeast Anatolia Region, Turkey. Legume Research-An International Journal, 39(4), 623-629.

Güllü, M., Gözüaçik, C., Konuksal, A., Hekimhan, H., & Fidan, H. (2016). The dıstrıbutıon and populatıon densıty of the cereal weevıl, pachytychıushordeı (brullé)(coleoptera: curculıonıdae) ın cereal fıelds ın northern cyprus. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, JAFES, 67, 75-81.

Gözüaçık, C., & Yiğit, A. (2016). The alternative hosts of Trissolcus species, egg parasitoids of sunn pest and host-parazitoid interactions in South Eastern Anatolia Region, Turkey. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, JAFES, 67, 68-74.

Gözüaçık, C. (2016). The determination of Lepidopterous pest species and their distributions, densities, and damages in corn fields of Iğdır province in Turkey. Journal of the Institute of Science and Technology, 6(1), 45-52.

Gözüaçık, C. & Abdullah, İ. R. E. Ç. (2016). The Determination of infection and damage rates of the alfalfa seed chalcid, Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera, Eurytomidae) in alfalfa seed stored in the eastern region of Turkey. Journal of the Institute of Science and Technology, 6(1), 53-58.

Yildirim, E., Turan, M., Dursun, A., Ekinci, M., Kul, R., Karagoz, F. P., ... & Kitir, N. (2016). Integrated use of nitrogen fertilization and microbial inoculation: change in the growth and chemical composition of white cabbage. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 47(19), 2245-2260.

Kordali, S., Usanmaz, A., Cakir, A., Komaki, A., & Ercisli, S. (2016). Antifungal and herbicidal effects of fruit essential oils of four Myrtus communis genotypes. Chemistry & biodiversity, 13(1), 77-84.

Ayşe, U. B., Kordali, Ş., Kesdek, M., Altınok, M. A., Kaya, Y., & Ercişli, S. (2016). Toxic effects of eight plant essential oils against adults of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae).

Bozhüyük, A. U., Kordali, Ş., Kesdek, M., Altınok, M. A., Varcın, M., & Bozhüyük, M. R. (2016). Insecticidal effects of essential oils obtained from six plants against Callosobruchus maculatus (F.)(Coleoptera: Bruchidae), a pest of cowpea (Vigna unguiculata)(L.).Fresenius Environmental Bulletin.

Gözüaçik, C., & Erol, A. (2016). A new pest: Rush veneer, Nomophila noctuella Denis & Schiffermüller, 1775 (Lepidoptera: Crambidae) on alfalfa (Medicago sativa L.) & its larval parasitoids in Iğdır province of Turkey. Türkiye Entomoloji Bülteni, 6(4), 321-326.

Kesimci, T. G., Cafer, Eken., & Kaymak, H. Ç. (2016). Bakla (Vicia faba) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının kök çürüklüğü ve solgunluk funguslarına etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences, 29(3), 93-97.

Bozhüyük, A. U., Kordali, Ş., & Bölük, G. (2015). Satureja hortensis L. uçucu yağının antifungal etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46(2), 107-112.

Gözüaçık, C., Güllü, M., Türkeş, T., & Konuksal, A. (2015). The determination of spider species (Araneae) in barley and wheatfields of Northern Cyprus. Turkish Journal of Zoology, 39(3), 519-522.

Gözüaçik, C., & Simsek, Z. (2015). Larval parasitoids of the cereal weevil, Pachytychius hordei (Brulle, 1832)(Coleoptera: Curculionidae) at Mardin province in Turkey. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 25(1), 7.

Donmez, M. F., Uysal, B., Demirci, E., Ercisli, S., & Cakmakci, R. (2015). Biological control of root rot disease caused by Rhizoctonia solani Kuhn on potato and bean using antagonist bacteria. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 14(5), 29-40.

Yildirim, E., Turan, M., Ekinci, M., Dursun, A., Gunes, A., & Donmez, M. (2015). Growth and mineral content of cabbage seedlings in response to nitrogen fixing rhizobacteria treatment. Rom Biotech Lett, 20, 10929-10935.

Kesdek, M., Kordali, S., Usanmaz, A., & Ercisli, S. (2015). The toxicity of essential oils of some plant species against adults of colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae).

Donmez, M. F., Uysal, B., Demirci, E., Ercisli, S., & Cakmakci, R. (2015). Biological control of root rot disease caused by Rhizoctonia solani Kuhn on potato and bean using antagonist bacteria. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 14(5), 29-40.

Ozaktan, H., Çakır, B., Gül, A., Yolageldi, L., Akköprü, A., Fakhraei, D., & Akbaba, M. (2015). Isolation and evaluation of endophytic bacteria against Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum infecting cucumber plants. Austin J Plant Biol, 1(1), 1003.

Beyarslan, A., Gözüaçık, C., & Özgen, I. (2014). First research on Braconinae fauna of South-eastern Anatolia region with new localities of Turkey (Hymenoptera: Braconidae). Entomofauna, 35(10), 177-204.

Ipek, M., Pirlak, L., Esitken, A., Figen Dönmez, M., Turan, M., & Sahin, F. (2014). Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) increase yield, growth and nutrition of strawberry under high-calcareous soil conditions. Journal of plant nutrition, 37(7), 990-1001.

Sezen, I., Kaymak, H. Ç., Aytatlı, B., Dönmez, M. F., & Ercişli, S. (2014). Inoculations with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) stimulate adventitious root formation on semi-hardwood stem cuttings of Ficus benjamina L. Propagation of Ornamental Plants, 14(4), 152-157.

Eken, C., Kibar, A., Seqban, R., Guclu, S., & Genc, T. (2014). Laboratory and field evaluation of the entomopathogenic fungus, Conidiobolus coronatus for controlling Ricania simulans (Walker)(Recaniidae: Hemiptera).

Kesdek, M., Kordali, S., Coban, K., Usanmaz, A., & Ercisli, S. (2014). Larvicidal effect of some plant extracts on the pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller) in laboratory conditions.Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus

Mutlu, Ç., Canhilal, R., Karaca, V., Duman, M., Gozuacik, C., & KAN, M. (2014). Economic threshold revision of the sunn pest (Eurygaster integriceps put.)(hemiptera: Scutelleridae) on wheat in southeastern Anatolia region. Türkiye Entomoloji Bülteni, 4, 157-169.

Eken, C., Bulut, S., Genç, T., & Öztürk, A. (2014). Farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığının organik buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerine etkisi.

Beyarslan, A., Gözüaçık, C, & Özgen, İ. (2013). A contribution on the subfamilies Helconinae, Homolobinae, Macrocentrinae, Meteorinae, and Orgilinae (Hymenoptera: Braconidae) of southeastern Anatolia with new records from other parts of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 37(4), 501-505.

Karlidag, H., Yildirim, E., Turan, M., Pehluvan, M., & Donmez, F. (2013). Plant growth-promoting rhizobacteria mitigate deleterious effects of salt stress on strawberry plants (Fragaria× ananassa). HortScience, 48(5), 563-567.

Donmez, M. F., Sahin, F., & Elkoca, E. (2013). Identification of bean genotypes from Turkey resistance to common bacterial blight and halo blight diseases. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 12(4), 139-151.

Kaymak, H. Ç., Dönmez, M. F., & Çakmakçı, R. (2013). N2-fixing plant growth promoting rhizobacteria: as a potential application to increase yield, growth and element contents of leaves in Mentha piperita L. Euro J Plant Sci Biotechnol “Vegetable Science and Biotechnology in Turkey, 7, 38-42.

Kesdek, M., Bayrak, N., Kordali, S., Usanmaz, A., Contuk, G., & Ercisli, S. (2013). Larvicidal Effects of some essential oils against larvae of the pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller)(Lepidoptera: Thaumetopoeidae). Egyptian Journal of Biological Pest Control, 23(2), 201.

Kordali, S., Usanmaz, A., Cakir, A., Cavusoğlu, A., & Ercisli, S. (2013). In Vitro Antifungal Effect of Essential Oils from Nepeta meyeri Benth. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 23(2).

Gözüaçık, C. 2013 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Alanlarında Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) Popülasyon Değişimlerinin Buğday Fenolojisi ile İlişkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, (1), 30-35.

Gözüaçık, C., & Yiğit, A. (2013). Süne, eurygaster integriceps put. zararının bazı buğday çeşitlerinde kalite özelliklerine etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2), 161-168.

Özgen, İ., Gözüaçık, C., & Gülperçİn, N. (2012). Some additional notes about Elateridae (Coleoptera) fauna in Adıyaman, Diyarbakır and Șanlıurfa provinces of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 7(1), 226-228.

Karaca, V., Gözüaçık, C., & Şimşek, Z. (2012). Süne (Eurygaster integriceps Put.) mücadelesinde havadan ilaçlamadan yönetimli çiftçi mücadelesine geçişin sürdürülebilir olması bakımından alınması gereken önlemler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2), 83-87.

Çakmakçı, R., Ertürk, Y., Dönmez, M. F., Mustafa, E., Kutlu, M., Sekban, R., & Haznedar, A. (2012). Azot fikseri ve fosfat çözücü bakterilerin Muradiye 10 çay klonunda gelişme, verim ve besin alımı üzerine etkisi. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 5(2), 176-181.

Karagöz, M., Aksu, S., Gözüaçık, C., & Kara, K. (2011). Microphthalma europaea Egger (Diptera: Tachinidae), a new record for Turkey. Turkish Journal of Zoology, 35(6), 887-889.

Donmez, M. F., Esitken, A., Yildiz, H., & Ercisli, S. (2011). Biocontrol of Botrytis cinerea on strawberry fruit by plant growth promoting bacteria. Journal of Animal and Plant Sciences, 21(4).

Eken, C., Genç, T., & Kaymak, Ç. (2011). First report of root rot of faba bean caused by Rhizoctonia zeae in Turkey. Journal of Plant Pathology, 93(4, Supplement).
Lyange, E. R., Eken, C., Spanbayev, A. D., & Genç, T. (2011). First report of Cytospora rosarum on Rosa canina in Turkey. Journal of Plant Pathology, 93(4, Supplement).

Esitken, A., Yildiz, H. E., Ercisli, S., Donmez, M. F., Turan, M., & Gunes, A. (2010). Effects of plant growth promoting bacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown strawberry. Scientia horticulturae, 124(1), 62-66.

Meral, F. E. N. T., Gözüaçık, C., & Yiğit, A. (2010). Türkiye Bagrada Stål, 1862 (Pentatomidae: Strachiini) cinsi türlerinin gözden geçirilmesi ve yeni bir kayıt: Bagrada amoenula (Walker, 1870). Turkish Journal of Entomology, 34(1), 75-87.

Tarla, Ş., Doğanlar, M., &  Gözüaçık, C. (2010). The species of Oopristus Steffan, 1968 (Hymenoptera: Torymidae: Toryminae: Monodontomerini) of Turkey, with descriptions of two new species. Turkish Journal of Zoology, 34(4), 487-495.

Esitken, A., Yildiz, H. E., Ercisli, S., Donmez, M. F., Turan, M., & Gunes, A. (2010). Effects of plant growth promoting bacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown strawberry. Scientia horticulturae, 124(1), 62-66.

Çakmakçı, R., Dönmez, M. F., Ertürk, Y., Erat, M., Haznedar, A., & Sekban, R. (2010). Diversity and metabolic potential of culturable bacteria from the rhizosphere of Turkish tea grown in acidic soils. Plant and Soil, 332(1), 299-318.

Elkoca, E., Turan, M., & Donmez, M. F. (2010). Effects of single, dual and triple inoculations with Bacillus subtilis, Bacillus megaterium and Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoli on nodulation, nutrient uptake, yield and yield parameters of common bean (Phaseolus vulgaris l. cv.‘elkoca-05’). Journal of Plant Nutrition, 33(14), 2104-2119.

Dursun, A., Ekinci, M., & Dönmez, M. F. (2010). Effects of foliar application of plant growth promoting bacterium on chemical contents, yield and growth of tomato (Lycopersicon esculentum L.) and cucumber (Cucumis sativus L.). Pak. J. Bot, 42(5), 3349-3356.

Seymen, M., Türkmen, O., Dursun, A., Dönmez, M. F., & Paksoy, M. (2010). Effects of bacterium inoculation on yield and yield components of cucumber (Cucumis sativus). Bulletin UASVM Horticulture, 67(1), 274-277.

Uygur, S., Gürbüz, R., & Uygur, F. N. (2010). Weeds of onion fields and effects of some herbicides on weeds in Cukurova region, Turkey. African Journal of Biotechnology, 9(42), 7037-7042.

Donmez, M. F., Karlidag, H., & Esitken, A. (2010). Identification of resistance to bacterial canker (Pseudomonas syringae pv. syringae) disease on apricot genotypes grown in Turkey. European journal of plant pathology, 126(2), 241-247.

Gözüaçık, C., Karaca, V., Duman, M., Mutlu, Ç., Kara, K. ve Melan, K., 2010. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde süne, Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae)’nin ergin parazitoitleri ve etkinlikleri, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1-8.

Gözüaçik, C., Mart, C., & Kara, K. (2009). Parasitoids of several lepidopterous pests in maize plantations in the Southeast Anatolian Region of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 33(4), 475-477.

Esitken, A., Pirlak, L., Ipek, M., Donmez, M. F., Cakmakci, R., & Sahin, F. (2009). Fruit bio-thinning by plant growth promoting bacteria (PGPB) in apple cvs. Golden Delicious and Braeburn. Biological Agriculture & Horticulture, 26(4), 379-390.

Kaymak, H. Ç., Güvenç, İ., Yarali, F., & Dönmez, M. F. (2009). The effects of bio-priming with PGPR on germination of radish (Raphanus sativus L.) seeds under saline conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 33(2), 173-179.

Demirci, E. R. K. O. L., & Genc, T. (2009). Vegetative compatibility groups of Verticillium dahliae isolates from weeds in potato fields. Journal of Plant Pathology, 671-676.

Gözüaçik, C., çetin Erdoĝan, Ö., & Beyarslan, A. (2008). Note: Syringopais temperatella Lederer, 1855 and its parasitoids in wheat and barley fields in the southeast Anatolian region of Turkey. Phytoparasitica, 36(5), 489-490.

Yildrim, E., Donmez, M. F., & Turan, M. (2008). Use of bioinoculants in ameliorative effects on radish plants under salinity stress. Journal of plant nutrition, 31(12), 2059-2074.

Erturk, Y., Ercisli, S. E. Z. A. I., Sekban, R., Haznedar, A., & Donmez, M. F. (2008). The effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on rooting and root growth of tea (Camellia sinensis var. Sinensis) cuttings. Romanian Biotechnological Letters, 13(3), 3747-3756.

Dursun, A., Ekinci, M., & Doenmez, M. F. (2008). Effects of inoculation bacteria on chemical content, yield and growth in rocket (Eruca vesicaria subsp. sativa). Asian Journal of Chemistry, 20(4), 3197.

Kaymak, H. C., Yarali, F., Guvenc, I., & Donmez, M. F. (2008). The effect of inoculation with plant growth rhizobacteria (PGPR) on root formation of mint (Mentha piperita L.) cuttings. African journal of Biotechnology, 7(24).

Yildirim, E., Turan, M., & Donmez, M. F. (2008). Mitigation of salt stress in radish (Raphanus sativus L.) by plant growth promoting rhizobacteria. Roumanian Biotechnol Lett, 13, 3933-3943.