Çalışma Konuları

 

Çalışma Konuları / Dersler

Entomoloji Anabilim Dalı, kültür bitkilerinde zararlı böcekler, akarlar, genel zararlılar ve mücadele yöntemleri ile biyolojik mücadele konuları üzerine çalışmaktadır.

Fitopatoloji Anabilim Dalı’nın hedefi, bitkilerde zarar yapan ve ekonomik anlamda kayıplara sebep olan fungal, viral ve bakteriyel etmenlerin neden olduğu bitki hastalıkları ve yabancı otlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktır. Çevre sorunlarını en az düzeye indirmek amacı ile biyoteknik yöntemler ve biyolojik savaşa yönelik çalışmaları arttırmak, organik tarıma yönelik çalışmalara katkıda bulunmak, entegre savaşıma ışık tutabilecek çalışmaları programlamak ve yapılan çalışmaların sonuçlarını pratiğe aktararak bölgenin üretici sorunlarına çözüm aranmak diğer hedefleri arasındadır.

Bitki Koruma Bölümü’nde öğrenciler toplam 140 kredi saatlik tarım eğitimini alırlar. Bitki Koruma bölümü öğrencileri 6. yarıyıl sonunda 30 iş günü staj eğitimi görürler.