Misyon & Vizyon

Misyon

Bölgenin bitki koruma sorunlarının çözümüne yönelik çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek, ülke ve bölgenin bitkisel üretim sorunlarına yönelik yeni tekniklerle donanımlı araştırmalar ve bunlardan elde edilen bulguların üreticiye aktarımına yönelik araştırmalar yapmak, bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak elemanlar yetiştirmek, bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek, doğal kaynaklarımızı koruyarak, çevreye dost sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak, bölge ve ulusunun ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmek, insan sağlığını gözeten güvenilir gıdaların sağlanması ve ek olarak uluslararası anlarda temel çalışmalar yapmaktır.

Vizyon

Bitki Koruma Bölümünün en önemli amacı, alanında ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile örgütsel bağlarını geliştirmiş, eğitim-öğretimde çağın gerçeklerini kavramış, kurumsal kimliğini kazanmış güçlü bir birim olmaktır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası seviyede projelerle araştırmalar yapan, eğitim-öğretimde ileri teknoloji geliştirme projelerine katılan, yetiştirdiği elemanlarına çağdaş yöntemlerle sorun çözme becerisi kazandıran, mezunlarını yurt içinde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de mesleğini yürütebilen elemanlar olarak yetiştiren bir bölüm olmak.

 Sonuç olarak ulusal ve uluslararası seviyede üniversitelerin bitki koruma bölümleri ile eşdeğer araştırma yapabilen, eğitim verebilen, yetiştirdiği elemanlarla çözüm üretebilen, milli ekonomiye katkı sağlayan bir kurum kimliği kazanmak, mensubu olmaktan gurur duyulan bir fakülte olup, bölge, ulus ve dünya insanlarının yararına çalışmaktır.