Tarihçe

 

Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığının 17/4/2006 tarihli ve 8521 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2006 tarihinde Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan Iğdır Ziraat Fakültesinin kuruluş kararnamesi, 2006/10381 karar no ile 26163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fakültemiz, 22/05/2008 tarihinde 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa eklenen Ek 100 üncü madde ile yeni kurulan Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır. Bitki Koruma Bölümü ve Anabilim Dalları 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji Anabilim dallarından oluşmaktadır.

Bitki Koruma Bölümü öncelikli olarak Iğdır ve komşu illerin kültür bitkileri ve süs bitkileri ile tarımsal ürünlerinin sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Bitki sağlığı klinik hizmetleri yanında eğitim, araştırma ve yayım hizmetlerini de yerine getirmektedir.