Hakkında

 

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2009 yılında kurulmuş, lisans düzeyinde eğitime 2009-2010 öğretim yılında başlamış ve ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir.

Bitki Koruma Bölümünün amacı, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan zararlı, hastalık ve yabancı otların; teşhisleri, biyolojileri, zarar şekillerinin belirlenmesi, kültür bitkilerinin etmen ve zararlılardan korunması gibi konularda yeterli bilgi ve donanıma sahip Ziraat Mühendisleri yetiştirmek, ülkemiz ve dünya tarımına katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmaktır.  Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bitki Koruma alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Bölümümüz 139 mezun vermiş olup, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 30 aktif öğrenci ile faaliyetlerine devam etmektedir.