Genel Bilgi

Biyosistem Mühendisliği Nedir?

Biyosistem Mühendisliği’nin birçok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımların ortak yönleri; 

(a) “Yeni ortaya çıkmakta olan bir mühendislik disiplini,

(b) Biyolojik-tabanlı altyapıyı,

(c) Biyolojik sistemlerin temel kavramlarını,

(d) Uygulamaların değer kazanmasını ve

(e) Moleküler yapıdan havza düzeyinde geniş sisteme ölçeğini içermeleridir.

“Amerikan Ziraat ve Biyolojik Mühendisler Birliği” (ASABE) biyosistem/biyolojik mühendisliği, “… canlılar ve doğal çevrenin ortaya koyduğu sorunlara ve fırsatlara mühendisliği uygulayan” Biyosistem/Biyolojik ve Ziraat Mühendisliği içerisinde gelişen bir uzmanlık alanı olarak tanımlamaktadır. Biyolojik Mühendislik Enstitüsü ise, “biyolojik sistemlerin gelişmesinde ve temel kavramların uygulanmasında yaşam bilimleri ile mühendisliği bütünleştiren biyolojik tabanlı disiplin” olarak tanımlar.

Pek çok tanım olmasına rağmen, genel anlamda “Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren bir mühendislik dalı” olarak tanımlanmaktadır.

 

Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK

Bölüm Başkanı