Misyon & Vizyon

 Misyon

 Tarım makinaları konusunda var olan problemleri görebilen ve bunlara çağdaş çözümler getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda da kullanabilen, sorgulayan, analitik düşünebilen, uluslar arası çalışmaları izleyebilen, toplumda saygın ve söz sahibi, kendine güveni tam, mesleğini seven ve alanında aranan elemanlar yetiştirmek, tarıma ve tarım makinaları sanayine ileri teknik ve çağdaş teknolojiler kazandıran konularda araştırmalar yapmak ve kaliteli hizmet üretmek, alanındaki diğer kuruluşlar içerisinde ilk sıralarda yer alarak önderlik görevi üstlenmektir.

 Vizyon

 Ülkemiz, Bölgemiz ve İlimizde tarımsal mekanizasyonunun gelişmesine çağdaş çözümlerle katkıda bulunan, en modern eğitim ve öğretim tekniklerini kullanarak; ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren kurumlar arasında ön sıralarda yer alan, ülkemiz tarımının mekanizasyonu ile ilgili konularına ve tarım makinaları sanayine yön veren ve bu alanda var olan problemlere çözümler getiren, bilgilerini dünyanın her yerinde kullanabilen; yenilikçi, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici elemanlar yetiştiren, yapmış olduğu araştırma ve hizmetlerle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren bir bölüm olmaktır.