Hakkında

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, bilgi ve becerileri kullanarak teknolojik gelişmeler gereğince topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Biyosistem Mühendisliği çalışma alanlarının hepsinde ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller alabilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış ziraat mühendisleri yetiştirmektedir.

Birinci yıl farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, matematik, bilgisayar, temel mühendislik, İngilizce teknik iletişim ve problem çözme dersleri içerir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren meslek dersleri ile tanıştırılmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler başlıca temel mühendislik hesaplamaları, temel işlemler, Termodinamik, Tarımsal Mekanizasyon, Akışkanlar Mekaniği, Mühendislik Mekaniği, Tarım Traktörleri, Toprak İşleme Makinaları gibi derslerden oluşmaktadır. Eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında programdaki zorunlu derslere ek olarak öğrencilerin ilgi alanları ve sektördeki eksiklikler, idari sorunlar düşünülerek teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler verilmektedir. Dördüncü yılda alınan Lisans Bitirme Projesi, araştırma ve geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmakta ve bir tez halinde sunulmaktadır. Öğrenciler altıncı yarıyılın sonunda 8 hafta yaz stajı yapmaktadırlar.

Hedeflerimiz

 • Alanında uzman öğretim üyesi ihtiyacını gidermek ve dünya ile rekabet edebilecek düzeyde donanımlı araştırmacılar yetiştirmek,
 • Toplumun tarımsal üretimle ilgili sorun ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler, proje ve yayın ile ekonomik fayda sağlayacak teknolojik ürün geliştirmek,
 • Üniversite –Sanayi İşbirliği çerçevesinde ilişki ve faaliyetlerimizi artırmak,
 • Tarımsal alanda sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
 • Fakültemiz tarafından belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşmesi için iyi bir koordinasyon sağlayarak kaynak ve alt yapı imkânlarının etkin kullanımını temin etmek,
 • Araştırma laboratuvarlarını yeterli donanım ve imkânlara kavuşturarak ulusal ve uluslararası kuruluşlara akredite olmaktır.

Biyosistem Mühendisliği Mezunlarının Çalışabilecekleri Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları

 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri
 • Peyzaj Firmaları
 • Kamu ve Özel Bankalar
 • Tarıma Dayalı Kooperatifler
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Arazi Toplulaştırma Firmaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Gıda ve Tarım Makineleri Sanayi
 • Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları
 • Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler
 • Üniversiteler (öğretim elemanı olarak,)
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Drenaj ve Toprak Islahı Müteahhitlik Firmaları
 • Haritacılık ve Uzaktan Algılama Üzerine Çalışan Firmalar
 • Damla Sulama, Yağmurlama Sulama ve Peyzaj Sulama Firmaları
 • Yenilenebilir Enerji İle ilgilenen Firmalar (Rüzgar,Biyogaz ve Güneş enerjisi vb.)
 • Tarımsal Yapılarla (Sera, Hayvan barınakları, yem siloları vs.) İlgili Müteahhitlik Firmaları,