Genel Bilgi

PEYZAJ MİMARLIĞI NEDİR?

Peyzaj mimarlığı kentsel ve kırsal alanlarda, doğal ve kültürel çevrelerin koruma kullanma dengesi içerisinde, estetik ve fonksiyonel bakış açılarıyla, ekolojik temelli olarak tasarlanması, planlanması, yönetimi ve korunmasına ilişkin bir meslek disiplini, aynı zamanda bir bilim ve sanat dalıdır.

Peyzaj Mimarı olmak isteyenlerin;

Doğal ve kültürel çevreyi tanıma ve algılama yeteneğine,

Tasarım - planlama mantığı ve ilkelerini tanımlayabilme yeteneği ve becerisine, 

Estetik görüşe,

Yaratıcı ve üç boyutlu düşünme yeteneğine,

Kültürel altyapıya,

Doğadaki zor koşullarda çalışabilme azmi ve isteğine sahip olan idealist kimseler olması gerekir. 

Peyzaj Mimarları aşağıdaki alet ve ekipmanlardan yararlanır;

Çizim araç - gereçleri, maket ve boyama malzemeleri

Bilgisayar donanım ve programları (GİS, Uzaktan algılama, bilgisayar destekli tasarım ve modelleme vb.)

Uydu verileri, hava fotoğrafları, harita ve planlar

Arazi ölçüm aletleri (GPS, teodolit, altimetre vb.)

Toprak işleme şekillendirme çalışmalarında kullanılan alet - ekipman

Görüntü sistemleri (video kamera, fotoğraf makinesi)