Hakkında

Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları gerekse sağlıklı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekanları yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları peyzaj mimarlığı eğitiminin temel konularını oluşturmaktadır.

Lisans eğitim programı ile bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.