Akademik Faaliyetler

Devam Eden Projeler

Iğdır İlinde Bitkisel Ürünlerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması (2017-FBE-A25)

Tarımsal Örgütlerde Üyelerin Bağlılıkları ve Sermaye Ödeme İsteklilikleri Arası İlişki: Iğdır İli Örneği

Sonuçlanan  Projeler

Iğdır İli Kent Merkezinde Tüketicilerin "Gıda Güvenirliği" Kavramı Ve "Gıda Güvenirliği Sistemleri (Haccp, Iso 22000) Hakkındaki Bilgi Seviyesinin Belirlenmesi

Iğdır İlinde Besi Sığırcılığı Üretim Ekonomisi (2017-FBE-L11)

Iğdır İlinde Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi (2017-FBE-L12)

Iğdır İlinde Domates Üretim Ekonomisi (2016-FBE-L06)

MAKALELER

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan

1.Aksoy, A., ERTÜRK Y.E., Eyduran, E. and Tariq, M.M.. 2018. Comparing Predictive Performances of MARS and CHAID Algorithms for Defining Factors Affecting Final Fattening Live Weight in Cultural Beef Cattle Enterprises. Pakistan Journal of Zoology, vol. 50(6), pp 2279-2286, Pakistan.

2.Aksoy, A., ERTÜRK Y.E., Erdoğan, S., Eyduran, E. and Tariq, M.M.. 2018. Estimation of Honey Production in Beekeeping Enterprises from Eastern Part of Turkey through Some Data Mining Algorithms. Pakistan Journal of Zoology, vol. 50(6), pp 2199-2207, Pakistan.

3.ERTÜRK Y.E., 2018. Description of Factors Influencing Final Fattening Weight in Domestic Beef Cattle Breeds Through Mars Algorithm. Pakistan Journal of Zoology, vol. 50(5), pp 1731-1737, Pakistan.

4.ERTÜRK Y.E., Aksoy, A. and Tariq, M.M. 2018. Effect of Selected Variables Identified by Mars on Fattening Final Live Weight of Crossbred Beef Cattle in Eastern Turkey. Pakistan Journal of Zoology, vol. 50(4), pp 1403-1412, PakistanAytekin, İ., Eyduran, E., Karadas, K., Akşahan, R., Keskin, İ., 2018. Prediction of Fattening Final Live Weight from some Body Measurements and Fattening Period in Young Bulls of Crossbred and Exotic Breeds using MARS Data Mining Algorithm. R. Bras. Zootec., 50(1):189-195.

5.Celik, S., Eyduran, E., Tatliyer, A., Karadas, K., Kara, M. K., Waheed, A., 2018. Comparing Predictive Performances of some Nonlinear Functions and Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) for Describing the Growth of Daera Dın Panah (DDP) Goat in Pakistan. Pakistan J. Zool.,  50(3):1-4.

6.Karadas, K., Birinci, A., 2018. Identification of risk factors affecting production of beekeeping farms and development of risk management strategies: A new approach. R. Bras. Zootec., 47:1-9.

7.Bozoglu, M., Saglam, Ö., Kilic Topuz, B., 2017.  Economic Sustainability of Family Dairy Farming Within The Scope of Technical Efficiency: A Case Study of Bafra District, Turkey. Custos e @gronegócio, v.13, p.295-316.

SSCI , SCI-Expanded ve AHCI Kapsamı Dışındaki Yurtdışı Hakemli Dergilerde Yayınlanan

 1. Karadaş, K., 2018. Koyunculuk İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu; Hakkâri İli Örneği. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49 (1): 29-35.
 2. Karadas, K., Bakçı, C., Kadirhanoğulları, İ. H., 2018.  Midyat İlçesi (Mardin) Tarım İşletmelerinde Mercimek Üretim Maliyetinin Hesaplanması. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49 (2): 118-123.
 3. Şimşek, M., Gülsoy, E., Karadaş, K., 2018. Iğdır İlinin Meyvecilik Potansiyeli ve İl Ekonomisine Katkısı.Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 8(3): 39-44.
 4. Karadağ Gürsoy, A., Karlı, B., 2018. Iğdır İlinde Tüketicilerin Komşu Ülkelerden Gelen Gıda Ürünlerini Ayırt Edip Edememe Durumunun Satın Alma Kararlarına ve Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ISSN 2146-0574, Cilt: 8, Sayı: 2, s.267-274, ISSN: 2146-0574, e-ISSN: 2536-4618.
 5. Karlı, B., Gül, M., Kadakoğlu, B., Karadağ Gürsoy, A., 2018. Türkiye’de Tarımsal Desteklerin Mısır Tarımına Etkileri. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi. Özel Sayı-1, s.307-317.
 6. Karlı, B., Gül, M., Kadakoğlu, B., Karadağ Gürsoy, A., 2018. Türkiye’de Tarımda Üretici Örgütlenmesinin Önemi ve Gelişimi. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi. Özel Sayı-1, s.318-329.
 7. Karadağ Gürsoy, A., Gül, M., Örmeci Kart, M. Ç., 2018. General Characteristics of Vineyard Farms in Denizli Province. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, Print ISSN 2284-7995, ISSN Online 2285-3952.
 8. Örmeci Kart, M. Ç., Gül, M., Karadağ Gürsoy, A., 2018. Technical Efficiency in Grape Production: A Case Study of Denizli. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, Print ISSN 2284-7995, ISSN Online 2285-3952.

SSCI , SCI-Expanded ve AHCI Kapsamı Dışındaki Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan

1.Aşkan. E, Dağdemir. V, Tercan. S, Erzurum İlinde Taze Fasulye Üretimi Yapan İşletmelerin Karlılık Analizi ve Pazarlama Yapısı, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018, Cilt:8, Sayı:2.

2.Dağdemir. V, Aşkan. E, Okan Demir. V, Tercan. S, Ağrı İli Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 2018, 12-30

3.Aşkan. E, Dağdemir. V, Tercan. S, Erzurum İlinde Taze Fasulye Üretim Maliyeti, Mediterranean Agricultural Sciences, 2018, Cilt 31, Sayı:3.

BİLDİRİLER

Uluslararası Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

1.Karadas, K., Yılmaz, İ., 2018. Koyunculuk Ürünlerinin Kârlılıklarının Belirlenmesi: Şanlıurfa İli Örneği. Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 25-26 Ağustos 2018, Van, s.148-153.

2.Yılmaz, İ., Karadas, K., 2018. Iğdır İli Hayvancılık Potansiyeli ve İl Ekonomisine Katkısı Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. 25-26 Ağustos 2018, Van, s.34-42

3.Hopoğlu, S., Eryüzlü, H., Karadaş, K., 2018. Türkiye’de Tarımsal İthalatı Etkileyen Faktörler: Bir ARDL Analizi. 1. Internatıonal Iğdır Congress On Multıdıscıplınary Studıes. 6-7 November 2018. Iğdır-Turkey, s.894-902.

4.Kadirhanoğulları, İ.H., Karadas, K., Kumlay, A. M., Kadirhanoğulları, M. K., 2018. Iğdır İlinde Şeker Pancarı Üretimi ve İl Ekonomisine Katkısı. 1. Internatıonal Iğdır Congress On Multıdıscıplınary Studıes. 6-7 November 2018. Iğdır-Turkey, s.884-893.

5.Karadas, K., Kadirhanoğulları, İ. H., Kara, M. K., Kadirhanoğulları, M. K., 2018. Iğdır İlinde Mısır Üretimi ve Ekonomik Önemi. 1. Internatıonal Iğdır Congress On Multıdıscıplınary Studıes. 6-7 November 2018. Iğdır-Turkey, s.874-883.

6.Karadaş, K., Külekçi, M., Topçu, Y., 2018. Determination Of Factors Affecting Lentil Productivity By Data Mining: A Case Study Of Mardin (Midyat) Province. ICELIS, International Congress on Engineering and Life Science, s.501, 26-29 April 2018, Kastamonu/TURKEY.

7.Karadaş, K., Topçu, Y., Külekçi, M., 2018. Determination Of Sheep Milk Production Cost-The Case Of Sanliurfa Province. ICELIS, International Congress on Engineering and Life Science, s.502, 26-29 April 2018, Kastamonu/TURKEY.

8.Kilic Topuz, B., Bozoglu, M., Alhas Eroğlu, N. and Baser, U., 2018. Biodiversity Policy of Turkey, 2 nd International Unidokap Black Sea Symposium “on Biodiversity”, 28-30 November 2018, Samsun, Turkey.

9.Aşkan. E, Urak. F, Bilgiç. A, Dağdemir. V, Türkiye’de Fındık, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın Belirlenmesi: VECM BEKK MGARCH Yaklaşımı. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018 Van-TURKEY

10.Yılmaz. H, Aşkan. E, Iğdır’da Mikro Kredi Kullanımının Kadınlar Üzerindeki Etkileri, I. Internatıonal Iğdır Congresson Multıdıscıplınary Studıesnovember 6-8, 2018, Iğdır- TURKEY

11.Aşkan. E, Urak. F, Dağdemir. V, Bilgiç. A, Türkiye’de Antep Fıstığı, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR(1)-BEKK GARCH Modeli ile Tahmin Edilmesi, Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018,Van-TURKEYBozoglu, M., Baser, U., Alhas Eroglu, N. and Kilic Topuz, B., 2018. Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture, 2 nd International Unidokap Black Sea Symposium “on Biodiversity”, 28-30 November 2018, Samsun, Turkey.

12.Baser, U., Bozoglu, M., Kilic Topuz, B. and Alhas Eroglu, N., 2018. Legislation and Practices on Food Safety in Turkey, 2 nd International Unidokap Black Sea Symposium “on Biodiversity”, 28-30 November 2018, Samsun, Turkey.

13.Alhas Eroglu, N., Bozoglu, M., Kilic Topuz, B. and Baser, U., 2018. Evaluation of The Basin-Based Support Policy of Turkey, 2 nd International Unidokap Black Sea Symposium “on Biodiversity”, 28-30 November 2018, Samsun, Turkey.

14.Kilic Topuz, B., Bozoglu, M., Baser, U. and Alhas Eroğlu, N., 2018. Forecasting of Apricot Production by Using Box-Jenkins Method in Turkey, 2nd International Web Conference Series on Forecasting, p. 28-33, October 15-17.

15.Alhas Eroğlu, N., Bozoglu, M., Kilic Topuz, B. and Baser, U., 2018. Forecasting of Beef Meat Production in Turkey, 2nd International Web Conference Series on Forecasting, p. 34-39, October 15-17.

16.Baser, U., Bozoglu, M., Alhas Eroglu, N. and Kilic Topuz, B., 2018. Forecasting Chestnut Production and Export of Turkey Using ARIMA Model, 2nd International Web Conference Series on Forecasting, p. 20-27, October 15-17.

17.Bozoğlu, M., Kılıç Topuz, B., Başer, U. and Alhas Eroğlu, N., 2018. Knowledge Levels of the Candidate Graduates of Agricultural Economics on Climate Change and its Impacts on Agriculture. 2nd International Conference on Food and Agricultural Economics, 27-28th April 2018, p. 98, Alanya, Turkey.

18.Kılıç Topuz, B., Kılıç, O., Boz, İ. ve Aydın Eryılmaz, G., 2018. The Importance of Hazelnut Production and the Policy Regarding the Restriction of Hazelnut Areas in Turkey. International Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April, p. 47, Kastamonu, Turkey.

 1. Karlı, B., Gül, M., Karadağ Gürsoy, A., 2018. Türkiye’nin Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Potansiyeli. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, s.5.

20.Bulut, O. D., Ağır, H.B., İkikat Tümer, E., Uslu, Z., 2018. Factors Affecting Producers’ Agricultural Insurance Purchase Decisions: A Case of Konya Province. International Agricultural Science Congress. 9-12 May. Van/TURKEY

21.İkikat Tümer, E., Bulut, O.D., Ağır, H.B., Gültekin, R., 2018. Analysis of The Factors Affecting the Willingness of Farmers to Make Drought Insurances. International Agricultural Science Congress. 9-12 May. Van/TURKEY

 

Ulusal Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

 1. Bozoğlu, M., Sayın, C., Başer, U., Kılıç Topuz, B. ve Alhas Eroğlu, N., 2018. Tarım ve Gıda Politikalarının Geleceği, XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 29, 12-14 Eylül, Kahramanmaraş, Türkiye.
 2. Gülçubuk B., Susta O. G. ve Çelik, Z., “Türkiye’de Tarımda İstihdamın Ve Kırsal Gençliğin X Ve Y Kuşağı Mesleki Doyum Ve Tarım 4.0 Açisindan Analizi”, XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı, s. 39, Kahramanmaraş, 12-14 Eylül 2018.
 3. Bulut, O.D., Sayın, C., 2018. Türkiye’de Kırmızı Et Arzı, Piyasa Fiyat Oluşumu ve Piyasayı Düzenleyici Politikalar. XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Kahramanmaraş, Türkiye.

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

1.Veziroğlu P., Çiftçi K., Şahin A.N., Miran B., "What Does the Young Generation Want to Eat and Do for Being Healthy from the Perspective of Today and the Future?", in: Cooperative Management Book Series, Zopounidis, Constantin, Baourakis, George, Eds., Springer-Verlag , Berlin, pp.*-*, 2018