Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

  • Anasayfa
  • Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
-İşletmelerde verimlilik artışını sağlayıcı uygulamaların belirlenmesi,
-Optimum işletme planlarının hazırlanması,
-Ekolojik çevreye uygun işletme modellerinin geliştirilmesi,
-Tarımsal pazarlama araştırmaları yapılması,
-Çiftçi örgütlenmesi (kooperatif, birlik, vb.) konularında uzmanlık ve öncülük yapılması,
-Risk ve belirsizliklere karşı stratejilerin (tarımsal sigorta, vd.) geliştirilmesi,
-Tarım ürünleri maliyetlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi,
-Tarımsal değer takdiri yöntemlerinin geliştirilmesi,
-Tarım ekonomisi faaliyet alanına giren konularda bilgisayar programlarının geliştirilmesi.