Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı

  • Anasayfa
  • Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
-Mikro ve makro tarım politikalarına ilişkin temel hedeflerin belirlenmesi,
-Uygulanmakta olan tarım politikalarının etkinliğinin saptanması ve geleceğe dönük önerilerde bulunulması,
-Tarımsal ürünlerin arz ve talebine ilişkin geleceğe dönük projeksiyonlar hazırlanması,
-Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin geliştirilmesi,
-Son tarım tekniklerinin üreticilere ulaştırılması için tarımsal yayım hizmetlerinin yerine getirilmesi,
-Çiftçi ve yayımcıların eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası kurs programlarının düzenlenmesi.