Çalışma Konuları

Çalışma Konuları
 
Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı ile Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı diye iki Anabilim dalından oluşmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, öğretim ve araştırma yapan birim niteliğini taşımaktadır.
 
Tarım Ekonomisi bölümünde, tarımsal işletmecilik, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarım hukuku, planlama, yönetim, finansman, muhasebe, girişimcilik ekonomisi, kırsal sosyoloji, kırsal kalkınma, kırsal sanayi, tarımsal yayım gibi konularda araştırma ve bilimsel eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.