Genel Bilgi

Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan uygulamalı bir bilim dalıdır.

Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, girişimcilik ekonomisi, kırsal sosyoloji, kırsal kalkınma, kırsal sanayi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Bunun yanında Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dışsatımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmek durumundadır.

 

Mezunlarımız nerelerde çalışır?

Tarım ve Orman Bakanlığı birimleri, Tüm Ticari ve Yatırım Bankaları, Şeker Fabrikaları A.Ş., Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri, Üretici Birlikleri, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet Birimleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar, Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalar, Mesleki Örgütler (ZMO, Ziraat Odaları Birliği) ve Üniversiteler.

 

Burs Kazanma Şansı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), stratejik alanlar olarak belirlenen temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık burs verilmektedir.

Bu programa, 2021 YKS’de ilk 15 tercihinde yer verip, söz konusu programa yerleşen ilk 3 öğrenciye kesin kayıt yaptırmaları halinde zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla aylık 850 TL (12 ay boyunca) "YÖK Bursu" verilecektir. Her yıl verilecek "YÖK Burslarının", yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. "YÖK Burslarını" almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasında yer alan https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/yok-destek-bursu-usul-esaslar-01042021.pdf adresinden ulaşılabilecektir.