Misyon & Vizyon

Misyon

Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü’nün misyonu, çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı mezunlar yetiştiren ve tarımla ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde bulunarak Türk tarımının gelişmesine katkıda bulunan öncü bir bölüm olmaktır.

Vizyon

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile donanımlı Tarım Ekonomistlerinin yetişmesine katkıda bulunan, araştırma faaliyetleriyle de ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal sorunlara çözüm arayan, bu sorunları çözüme kavuşturarak Türkiye tarım sektörüne fayda sağlayan bir bölüm olmak.