Tarihçe

Tarihçe

Tarım Ekonomisi Bölümünün ve anabilim dallarının kurulması teklifi, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Tarım Ekonomisi bölümü Iğdır Ziraat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Mezun sayısı 219 ve aktif öğrenci sayısı 117'dir.

Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı görevini Doç. Dr. Köksal KARADAŞ yürütmektedir.