Lisansüstü

Tarım Ekonomisi Bölümü, lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Tarımsal üretim ekonomisi, politikası ve gelişimi alanındaki mikro ve makro içerikli tüm çalışmalara destekte bulunmaktadır. Tarım Ekonomisi yüksek lisans ders programında, tarımsal faaliyetin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vb. yönlerini analiz edebilecek, sektöre katkı sağlayabilecek düzeyde karşılaşılan sorunlara çözümler üretebilecek ve uygulayıcılara politika öneri götürebilecek, üreticiye arazi kullanım biçimi, üretim faktörlerinden yararlanma, örgütlenme, pazarlama, muhasebe, planlama, kamulaştırma ve değer biçme, tarım politikası, tarımsal yayım, kırsal kalkınma, ekonometri, istatistik gibi konularda yardımcı olabilecek yeterlilikler öğrencilere kazandırılmaktadır.

Tarım ekonomisi yüksek lisans programının derslerine burdan ulaşabilirsiniz.