Çift Ana Dal Programları

 Çift Ana Dal Programları

Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Biyosistem Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknolojisi
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği