Hakkında

Tarım Ekonomisi Bölümü, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun ziraat mühendisleri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Böylece, Tarım Ekonomisi Bölümü disiplinlerarası çalışmalara yatkın, sorgulayıcı düşünen, sorunlara yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilen, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda Tarım Ekonomisi ile ilgili derslerin yanısıra Ziraat Mühendisliği temel dersleri de yer almaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarım Ekonomisi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Bölümümüz 121 mezun vermiş olup, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 171 aktif öğrenci ile faaliyetlerine devam etmektedir.