Çalışma Konuları

Çalışma Konuları

- Bitkisel Biyoteknoloji

- Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

- Hayvansal Biyoteknoloji

- Endüstriyel Biyoteknoloji

- Gıda Biyoteknolojisi 

- Moleküler Biyoloji ve Genetik

- Doku Kültürü ve Uygulamaları

- Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar

- GDO ve Biyogüvenlik 

- Biyoyakıtlar

- Biyorafineriler

- Biyoekonomi

- Gıda Güvenliği