Genel Bilgi

Biyoteknoloji; hücre ve doku kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji ve biyokimya gibi temel bilimler ve doğa bilimleri yanı sıra enzim teknolojisi, DNA teknolojisi, genetik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanılarak, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların insana ve çevreye yararlı bir ürün üretmek, bir problemi çözmek AR-GE’ye hizmet amacıyla kullanılması olarak tanımlanır.

Disiplinler arası bir bilim dalı olan Biyoteknoloji, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden biyolojik sistemlerin bilim ve mühendislik ilkeleri esas alınarak mal ve hizmet üretiminde kullanımıdır.

Küresel süreçte Biyoteknoloji AR-GE’si Agro-Biyoteknoloji, Endüstriyel Biyoteknoloji ve Medikal Biyoteknoloji ana sınıflandırması ile tarım, gıda, hayvancılık, yenilenebilir enerji üretimi, endüstriyel enzim üretimi, sağlık, ilaç ve eczacılık gibi pek çok alanda sektöre hizmet etmektedir. Bu sayede Biyoteknoloji bilimi ekosistemlerin sürdürülebilirliğine ilişkin sorulara çözümler sunmakta ve farklı endüstrilerdeki kullanımları ile verimlilik artışına büyük katkılar sağlamaktadır. Son yıllarda Biyoteknoloji sektörü büyük ilerlemeler kaydetmekte olup; bu konuda AR-GE’ye yapılan yatırımlar da hızla artmaktadır.

Dünyada insanlığın ilk kez tarımsal üretime başladığı bir coğrafyanın önemli bir parçası olan Ülkemiz, birçok önemli tarımsal ürünün de anavatanı durumundadır. İnsanoğlunun biyolojik bilimlerdeki bilgi birikiminin, gelişen teknoloji ile harmanlandığı bir bilim dalı olan biyoteknoloji, gelişmiş ülkelerde tarımın birçok alanında kullanılmaktadır.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümümüzde Bitkisel Biyoteknoloji, Enzim-Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Hayvansal Biyoteknoloji disiplinlerinde lisans ve lisansüstü öğrencilerimize teorik ve laboratuvar uygulamalı dersler verilecektir.

Bölümümüzde moleküler, mikrobiyal, doku kültürü ve rekombinant DNA teknolojisi tekniklerinin kullanılacağı araştırmalar gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda laboratuvar ölçeğinden pilot ölçeğe ve pilot ölçekten endüstriyel ölçeğe uygulanabilecek biyoteknolojik metotların ve ürünlerin geliştirilerek ulusal ve uluslararası arenada ülkesel ve bölgesel temelde Tarımsal Biyoteknoloji ve Tarımsal AR-GE alanında Iğdır Üniversitemizin söz sahibi olmasını sağlamak, bu alanda ulusal ve uluslararası eğitimler vermek Bölümümüzün hedefleri arasındadır.

Bölümümüz Ziraat Fakültesi bünyesinde 2018 yılında kurulmuş olup, 1 Profesör, 1 Doçent ve 3 Dr. Öğretim Üyesi ile bölgesel kalkınmaya öncülük edecek AR-GE Projelerini hayata geçirmek üzere hizmet vermeye başlamıştır.

 

                                                                                                   Doç. Dr. Arzu ÜNAL

                                                                                                         Bölüm Başkanı