Misyon & Vizyon

Misyon

- Bölgede yetişen stratejik ve endüstriyel önemi olan tarım ürünlerine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak.

- Tarımsal açıdan önemli genlerin karakterizasyonunu yapmak.

- DNA Barkodlama yöntemi ile moleküler sistematik analizler yaparak günümüz canlılarının, tarihsel örneklerin ve kriminal örneklerin teşhislerini gerçekleştirmek.

- DNA temelli moleküler filogenetik analizler ile canlıların akrabalık ilişkilerini belirlemek ve filogeninin yeniden oluşturulmasını sağlamak..

- Yeni nesil dizileme ile bitki ve mikroorganizma genomlarını ortaya çıkarmak ve analiz etmek.

- Moleküler markörler ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) temelli teknikler kullanarak canlıların genotiplemesini gerçekleştirmek.

- Moleküler ve mikrobiyal tekniklerle gıda güvenliğini test ederek gıda sahteciliğini tespit etmek.

- Kantitatif gen ifadesi çalışmaları ile genlerin, fonksiyonel gen ürünlerine dönüşümlerindeki değişiklikleri takip etmek.

- Doku kültürü yöntemleri ile bitkilerin in vitro şartlarda mikroçoğaltımını yapmak.

- Mikrobiyal endüstriyel enzimleri üretmek, saflaştırmak, immobilizasyon ve stabilizasyonunu içeren süreçleri ve yöntemleri geliştirmek.

- Rekombinant DNA teknolojileri kullanarak yüksek aktiviteli enzimler geliştirmek.

- Fermantasyon süreçleri ile metabolitler üretmek.

- Protein yapı-işlev ilişkilerini incelemek.

- Mutasyon teknikleri ile mikroorganizma geliştirmek.

- Gen manipülasyonları ile katma değeri yüksek ürünleri üretebilen mikroorganizmaları geliştirmek.

- Tarımsal ve endüstriyel önemi olan proteinleri üretmek, saflaştırmak, karakterize etmek ve endüstrinin kullanımına sunmak.

- Genomik, proteomik ve metabolomik çalışmalar ve ileri teknoloji bilimsel araştırmalar yapmak.

- Biyogübre (mikrobiyal gübre) çalışmaları yapmak.

- Tarım ve gıda sektörü için endüstrilerde kullanılan mikroorganizmaların tanımlamasını ve muhafazasını sağlamak.

- Araştırma çalışmaları ile eş zamanlı lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci yetiştirmek ve Tarımsal Biyoteknoloji alanında mezunlar vermek.

- Rektörlük ve Dekanlık tarafından verilen diğer görev ve misyonları yerine getirmek.

Vizyon

- Tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, teknoloji üretmek, uygulamaya ve endüstriye aktarmak.

- Ülkesel tarımsal problemlere çözüm odaklı endüstriyel ürün eldesine yönelik projeler geliştirmek.

- Tarımsal Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör, üniversite ve araştırma enstitüleri ile iletişim ve koordinasyon sağlamak.

- Biyoteknoloji alanında, ulusal ve uluslararası iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak projeler üreten bir bölüm olmak.

- Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı ulusal ve uluslararası bilimsel ve prestij projelerini hayata geçirmek.

- Teknokent Kurma ve Ar-Ge’ye hizmet amaçlı altyapı projeleri geliştirmek.

- Tarımsal Biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası eğitim projelerini hayata geçirmek.

- Ekonomik değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesini mümkün kılacak projeler geliştirmek.

- Biyoteknolojinin itici gücü olan biyoekonomi çalışmalarına yönelik araştırmalar yapmak.

- Bölgesel kalkınmaya öncülük edecek AR-GE Projelerini hayata geçirmek.

- Bölümümüzün teknik ve personel altyapısını geliştirmek.

- 2023 Türkiye vizyonu çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapmak.