Tarihçe

Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığının 17/4/2006 tarihli ve 8521 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2006 tarihinde Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kuruluş kararnamesi, 2006/10381 karar no ile 26163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fakültemiz, 22/05/2008 tarihinde 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa eklenen Ek 100 üncü madde ile yeni kurulan Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Ziraat Fakültesi bünyesinde, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 7/12/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılması uygun görülmüştür. Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanlığı görevine Sayın Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR vekâlet etmiştir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 21. maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca 20.11.2018 tarihinden itibaren “Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanlığı” ve aynı zamanda Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16. maddesine istinaden, 11.12.2018 tarihinden itibaren “Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı” görevine Sayın Doç. Dr. Arzu ÜNAL atanmıştır.

Bölümümüz 2018 yılında 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi ile Bitkisel Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Hayvansal Biyoteknoloji alanlarında hizmet vermeye başlamıştır.