Lisansüstü

Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu ÜNAL liderliğinde Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Yüksek Lisans Programı açılması hususundaki teklif dosyaları 08 Ağustos 2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiştir. Toplantı Kararı’na göre Lisansüstü Eğitim-Öğretim yapan Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4’üncü ve 7’inci maddeleri uyarınca Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tarımsal Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle 11.02.2020 tarih ve 01 No’lu Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Akademik Kurulu Kararı ile Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı programına ilk Tezli Yüksek Lisans öğrencisi kabul edilmiştir.

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bitkisel Biyoteknoloji, Endüstriyel Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Hayvansal Biyoteknoloji, Moleküler Genetik, Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar temel alanlarında teorik ve uygulamalı Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak Tarımsal Biyoteknoloji uzmanlık alanında Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını almaya hak kazanacaklardır.

 

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

 

Güz Dönemi Dersleri:

1. Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

2. Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar

3. Biyoteknoloji ve Biyoekonomi Uygulamaları

4. Genetik Veri Tabanları

5. Biyoenformatik ve Uygulamaları

6. Moleküler Filogenetik Analiz

7. Bitkisel Üretimde Rekombinant DNA Teknolojisi

8. Bitki Islahında Genetik Mühendisliği

9. Moleküler Markörlar ve Analiz Yöntemleri

10. Epigenetik

Bahar Dönemi Dersleri:

1. Endüstriyel Biyoteknoloji Uygulamaları

2. Tarımsal Biyoteknolojide Son Gelişmeler

3. GDO-Biyogüvenlik Mevzuatı

4. Bitki Biyoteknolojisinde Yeni Yaklaşımlar

5. Bitkilerde Moleküler Markörler ve DNA Parmak İzi

6. Moleküler Biyolojide Kullanılan Temel Yöntemler

7. Moleküler Genetik

8.Yeni Nesil Biyoteknolojik Bitki Islah Yöntemleri

9.Yeni Nesil Dizileme: Platformlar ve Kullanım Alanları

10. Bitkilerde Stres Toleransının Moleküler Biyolojisi ve Fizyolojisi