Akademik Faaliyetler

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YAYIN LİSTESİ

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

1

Chemical diversity of essential oilsfrom leaves of Ziziphora clinopodiodies groving in Van-Turkey

NEŞE OKUT,NİLÜFER SELÇUK,MEHMET YAĞMUR,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Fresenius environmental bulletin , 2018

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

2

Identification of chemical composition and antibacterial properties Juniperus oxycedrus L. subsp.oxycedrus leaf essential oil

NEŞE OKUT,BÜNYAMİN YILDIRIM,KAMİL EKİCİ,ÖMER TERZİOĞLU,FEVZİ ÖZGÖKÇE , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 2018

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

3

CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF MENTHA LONGIFOLIA L.SUBSP. LONGIFOLIA GROWING WILD

NEŞE OKUT,MEHMET YAĞMUR,NİLÜFER SELÇUK,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Pak. J. Bot , 2017

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

4

Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Schinus molle L. Essential Oil from Turkey

TAMER ERYİĞİT,BÜNYAMİN YILDIRIM,KAMİL EKİCİ,MUSTAFA ÇİRKA , Yayın Yeri:JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS , 2017

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

5

Chemical constituents and antibacterial activities of essential oils of common mugwort (Artemisia vulgaris L.) from eastern Anatolia flora

BÜNYAMİN YILDIRIM,AHMET METİN KUMLAY,KAMİL EKİCİ,Kiarash Afshar Pour rezaeah , Yayın Yeri:Ponte International scientific Research Journal , 2016

Uluslararası   Hakemli   AHCI   Özgün Makale

   

6

DETERMINATION OF PHYSIOLOGICALı\ND BIOCHEMICALREACTIONS OF DIFFERENT PEA VARIETIES AND LINESUNDER CHILLING STRESS

YEŞİM TOĞAY,FİKRET YAŞAR,NECAT TOĞAY,BÜNYAMİN YILDIRIM,UZAL ÖZLEM , Yayın Yeri:oxydation communication , 2016

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (CAB)   Özgün Makale

   

7

Evaluation of Chemical composition and antimicrobial of vitex agnus castus L fruits essential oils from West Anatolia Turkey

TAMER ERYİĞİT,ARZU ÇIĞ,NEŞE OKUT,BÜNYAMİN YILDIRIM,KAMİL EKİCİ , Yayın Yeri:journal of bearing plants , 2015

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

8

Screening biological activity of essential oils from Artemisia dracunculus

AHMET METİN KUMLAY,BÜNYAMİN YILDIRIM,KAMİL EKİCİ,SEZAİ ERCİŞLİ , Yayın Yeri:Oxidation Communications , 2015

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

9

Volatile oil components and antibacterial activity of Achillea biebersteinii Afan from Lake Van basin Turkey

BÜNYAMİN YILDIRIM,KAMİL EKİCİ,KIARASH AFSHAR POUR REZAEIEH , Yayın Yeri:Asian Journal of Chemistry , 2015

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (SCOPUS, EBSCO,PROQQUEST)   Özgün Makale

   

10

Chemical composition and antibacterial activities ofJuniperus horizontalis essential oil

TAMER ERYİĞİT,NEŞE OKUT,KAMİL EKİCİ,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE , 2014

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

11

Tarhun Artemisia dracunculus L bitkisinin doku kültürü yoluyla çoğaltılması üzerine çalışmalar

DİDEM TÜRKÖZÜ,FİKRET YAŞAR,ŞEKÜRE ŞEBNEM ELLİALTIOĞLU,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:YYÜ.Tar. Bil Derg , 2014

Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri (Zoological endeks)   Özgün Makale

   

12

Determining essential oil composition antibacterial and antioxidant activity of Water Wormwood extracts

Altunkaya Arzu, Yıldırım Bünyamin, Ekici Kamil, Terzioğlu Ömer , Yayın Yeri:Gıda , 2014

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (Copernicus endeks)   Özgün Makale

   

13

Farklı potasyum dozlarında Arbuskuler mikorhizal Fungus AMF uygulamalarının patates Solanum tuberosum L in yumru verimi ve yumru iriliği dağılımı üzerine etkisi

Ekin Zehra, Demir Semra, Oğuz Faruk, Yıldırım Bünyamin , Yayın Yeri:YYÜ.Tarım Bilimleri Dergisi , 2013

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

14

Effect of Sowing date and Varieties on Essential Oil Ratio and Essential Oil Components of Coriander Coriandrum sativum L in Van Ecological condition

Gök Nihat, Yıldırım Bünyamin , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2012

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

15

Changes of micronutrients dry weight and plant development in canola Brassica napus L cultivars under salt stress

MURAT TUNÇTÜRK,RÜVEYDE TUNÇTÜRK,BÜNYAMİN YILDIRIM,VAHDETTİN ÇİFTÇİ , Yayın Yeri:AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY , 2011

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

16

Effect of salinity stress on plant fresh weight and nutrient compositionof some Canola Brassica napus L cultivars

MURAT TUNÇTÜRK,RÜVEYDE TUNÇTÜRK,BÜNYAMİN YILDIRIM,VAHDETTİN ÇİFTÇİ , Yayın Yeri:AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY , 2011

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

17

The Effects of Varying Phosphorus Doses on Yield and Some Yield Components of Black Cumin Nigella Sativa L

MURAT TUNÇTÜRK,RÜVEYDE TUNÇTÜRK,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Advances in Environmental Biology , 2011

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (biological endeks)   Özgün Makale

   

18

Effect of Phosphorus Application and Rhizobium Inoculation on the Yield Nodulation and Nutrient Uptake in Field Pea Pisum sativum ssp arvense L

MURAT ERMAN,BÜNYAMİN YILDIRIM,NECAT TOĞAY,FATİH ÇIĞ , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2009

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

19

Variations in Response to Salt Stress Among Field Pea Genotypes

BÜNYAMİN YILDIRIM,FİKRET YAŞAR,Taylan Özpay,Didem Türközü,ÖMER TERZİOĞLU,AHMET TAMKOÇ , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

20

A Comparison of Herbage and Protein Yields of Artificial Rangeland Forage Mixtures

Terzioğlu Ömer, Yıldırım Bünyamin , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

21

Relationships between yield and some yield components in Pea Pisumsativum ssp arvense L genotypes by using correlation and path analysis

NECAT TOĞAY,YEŞİM TOĞAY,BÜNYAMİN YILDIRIM,YUSUF DOĞAN , Yayın Yeri:AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

22

Yield Characteristics of Sorghum Sorghum bicolor L Moench and Sorghum X Sudan Grass Hybrids Sorghum bicolor L Moench X Sorghum sudanense Stapf Cultivated as Second Crop after Barley in Ercis Van Ecological Condition

Terzioğlu Ömer, Yazıcı Levent, Yıldırım Bünyamin , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

23

Ethnobotanical and Pharmacological Uses of Some Plants in The Districts of Karpuzalan and Adıguzel Van Turkey

Yıldırım Bünyamin, Terzioğlu Ömer, Özgökçe Fevzi, Türközü Didem , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

24

Effect of Salinity Stress on Nutrient Composition of Field Pea Genotypes Pisum sativum ssp arvense L

Yıldırım Bünyamin, Yaşar Fikret, Terzioğlu Ömer, Tamkoç Ahmet, Türközü Didem , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

25

The effects of maxicrop leaf fertilizer on the yield and quality ofsoybean Glycine max L Merril

BÜNYAMİN YILDIRIM,NEŞE OKUT,ÖMER TERZİOĞLU,MURAT TUNÇTÜRK , Yayın Yeri:AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

26

Quality Characteristics of Sorghum Sorghum bicolor L Moench and Sorghum Sudan Grass Hybrids Sorghum bicolor L Moench Sorghum sudanense Stapf Cultivated as Second Crop after Barley in Erciş Van Ecological Condition

Terzioğlu Ömer, Yazıcı Levent, Yıldırım Bünyamin , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

27

Effect of Different Sulphur Doses on Yield and Yield Components at Field Pea Pisum sativum ssp arvense L Genotypes

Yıldırım Bünyamin, Erman Murat, Türközü Didem , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

28

Farklı sıra arası mesafeleri ve fosfor dozlarının Rezene Foeniculum vulgare Mill bitkisinde Bitki Gelişimi ve Verime Etkisi

Yıldırım Bünyamin, Tunçtürk Murat, Okut Neşe, Türközü Didem , Yayın Yeri:Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2008

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

29

Seyreltme ve Tekleme İşlemlerinin Farklı Gelişim Dönemlerinde Uygulanmasının Şeker Pancarında Beta vulgaris var saccharifera L Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

BÜNYAMİN YILDIRIM,RÜVEYDE TUNÇTÜRK , Yayın Yeri:Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2008

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

30

Effect of Seed Rates on Yield and Yield Components of Anise Pimpinella anisum

MURAT TUNÇTÜRK,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Indian Journal of Agrıcultural Sciences , 2006

Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale

   

31

Kışlık İki Bezelye Hattı Pisum sativum ssp arvense L nda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

NECAT TOĞAY,YEŞİM TOĞAY,MURAT ERMAN,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) , 2006

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

32

Features of A Pasture Making of the Pasture Map and Determining of the Pasturate Regulatory Systems

Terzioğlu Ömer, Hasdemir Mehmet, Yıldırım Bünyamin , Yayın Yeri:Research Journal of Applied Sciences , 2006

Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

33

Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Yıldırım Bünyamin, Tunçtürk Murat, Çiftçi Cengiz , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) , 2005

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

34

Farklı Fosfor Dozlarının Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Yumru Kalibrasyonu ve Kalitesine Etkisi

Tunçtürk Murat, Erman Murat, Yıldırım Bünyamin, Tunçtürk Rüveyde , Yayın Yeri:Ç.Ü.Z.F Dergisi , 2005

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

35

Aspir Carthamus tinctorius L de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

BÜNYAMİN YILDIRIM,MURAT TUNÇTÜRK,ÖZBAY DEDE,NEŞE OKUT , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , 2005

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

36

Determining Agronomic Properties of Some Pea Genotypes

Yıldırım Bünyamin, Togay Necat, Togay Yeşim, Doğan Yusuf, Tamkoç Ahmet , Yayın Yeri:Research Journal of Agriculture and Biological Sciences , 2005

Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

37

Effects of Different Row Spacing and Nitrogen Doses on Certain Agronomic Characteristics of Coriander Coriandrum sativum L

NEŞE OKUT,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Pakistan Journal of Biological Sciences , 2005

Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

38

Değişik Azot dozları ve Sıra üzeri mesafelerinin Patateste verim ve kalite üzerine etkisi

MURAT TUNÇTÜRK,RÜVEYDE TUNÇTÜRK,BÜNYAMİN YILDIRIM,TAMER ERYİĞİT , Yayın Yeri:YYÜ.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , 2004

Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri (EBECO, DOAJ)   Özgün Makale

   

39

Azot Dozları ve Sıra Arası Mesafelerinin Patateste Solanum tuberosum L Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

MURAT TUNÇTÜRK,RÜVEYDE TUNÇTÜRK,BÜNYAMİN YILDIRIM,TAMER ERYİĞİT , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) , 2004

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

40

Determining Features and State of a Pasture

YILDIRIM BÜNYAMİN , Yayın Yeri:Asian Journal of Plant Sciences , 2004

Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

41

Van Koşullarında Şeker Pancarı Beta vulgaris var Saccharifera L nda Çeşit ve Ekim Zamanının Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi

NEŞE OKUT,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric.Sci.) , 2004

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

42

Effects of Different Forms and Doses of Nitrogen Fertilizers on Safflower Carthamus tinctorius L

MURAT TUNÇTÜRK,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Pakistan Journal of Biological sciences , 2004

Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

43

Erciş Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezlerinde Şeker Pancarı Fire Unsurlarının İncelenmesi

İlbaş Ali İrfan, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Günel Erol, Dede Özbay, Ermiş Osman , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 1997

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

44

CCC Chlorcholinchlorid Uygulamasının Soya Glycina max L Merrill da Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Araştırma

BÜNYAMİN YILDIRIM,ÖZBAY DEDE,ALİ İRFAN İLBAŞ,NEŞE OKUT,NURİ YILMAZ , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi , 1997

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

45

Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ayçiçeği Helianthus annuus L Çeşitlerinin Verimi ve Önemli Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

İlbaş Ali İrfan, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Dede Özbay, Günel Erol , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 1996

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

46

Bitki Sıklığının Bazı Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

İlbaş Ali İrfan, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Günel Erol , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 1996

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

47

Farklı Azotlu Gübre Seviyeleri İle Şeker Pancarının Verimi Arasındaki İlişkinin Incelenmesi Doğal ve Ekonomik Optimum Azot Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

İlbaş Ali İrfan, Günel Erol, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 1996

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

48

Sulama Sayısının Bazı Ayçiçeği Helianthus annuus L Çeşitlerinde Verim ve Önemli Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

İlbaş Ali İrfan, Yıldırım Bünyamin, Arslan Burhan, Günel Erol , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 1996

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

49

Van Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinde En Uygun Ekim Zamanı ve Azot Dozunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Rüstem Apak,FAHRİ SÖNMEZ,MEHMET ÜLKER,NURİ YILMAZ,BÜNYAMİN YILDIRIM , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 1995

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

50

Şeker Pancarında Beta vulgaris L Seyreltmesiz Ekimle Optimum Bitki Sıklığının Tespiti ve Bunun Verim ve Kaliteye Etkisi

Akınerdem Fikret, Yıldırım Bünyamin, Mülayim Mevlüt, Babaoğlu Mehmet , Yayın Yeri:Tr.J. of Agricultural and Forestry , 1994

Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

51

Soya Çeşitlerine Uygulanan ALAR 85 Bitkisel Hormonunun Farklı Dozlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Akçin Abdulkadir, Önder Mustafa, Yıldırım Bünyamin , Yayın Yeri:Tr.J. of Agricultural and Forestry , 1994

Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

52

Soya Fasulyesinde Glycine max L Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Korelasyon ve Path Analizi Üzerinde Bir Araştırma

Arslan Burhan, Günel Erol, Yıldırım Bünyamin, İlbaş Ali İrfan, Yılmaz Nuri, Dede Özbay , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 1994

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

53

Yağlı Tohum Üretimi ve Bitkisel Yağ İhtiyacının Türkiye Ekonomisindeki Önemi

Arslan Burhan, Yıldırım Bünyamin, Dede Özbay , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Derg , 1993

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

54

Farklı Azotlu Gübre Dozlarının Şeker Pancarında Beta vulgaris L Verim ve Kaliteye Etkisi

Akınerdem Fikret, Yıldırım Bünyamin, Babaoğlu Mehmet , Yayın Yeri:S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 1993

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

55

Şeker Pancarında Beta vulgaris var saccharifera L Çeşit ve Ekim Zamanının Verim Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri

Akçin Abdulkadir, Mulayim Mevlüt, Yıldırım Bünyamin, Sade Bayram, Tamkoç Ahmet, Önder Mustafa , Yayın Yeri:Doğa-Tr.J. of Agricultural and Forestry , 1992

Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY

1

IDENTIFICATION OF POTATO PURCHASING BEHAVIORS AND PREFERENCES OF CONSUMERS BY MEANS OF ROBUST FACTOR ANALYSIS

KÖKSAL KARADAŞ,AHMET METİN KUMLAY,ECEVİT EYDURAN,AYŞE KARADAĞ GÜRSOY , Yayın Yeri:Journal of Agriculture Rural Development , 2017

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (DOAJ, CABI, GOOGLE SCHOLAR)   Özgün Makale

   

2

Chemical Characterization of Needle Volatile Oil of Firwood Abies nordmanniana subsp bornmuelleriana Mattf from Eastern Turkey

Kiarash Afshar Pour Rezaieh,BÜNYAMİN YILDIRIM,AHMET METİN KUMLAY , Yayın Yeri:Ponte , 2016

Uluslararası   Hakemli   AHCI   Özgün Makale

   

3

Chemical Constituents and Antibacterial Activities of Essential Oils ofCommon Mugwort Artemisia vulgaris L from Eastern Anatolia Flora

BÜNYAMİN YILDIRIM,AHMET METİN KUMLAY,Kiarash Afshar Pour Rezaieh,KAMİL EKİCİ , Yayın Yeri:Ponte , 2016

Uluslararası   Hakemli   AHCI   Özgün Makale

   

4

Chemical composition of bioactive volatile oils from Silene vulgaris L

BÜNYAMİN YILDIRIM,AHMET METİN KUMLAY,Kiarash Afshar Pour Rezaieh , Yayın Yeri:PONTE , 2016

Uluslararası   Hakemli   AHCI   Özgün Makale

   

5

The effect of jasmonic acid on the micropropagation of potato Solanum tuberosum L under long days conditions

AHMET METİN KUMLAY , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 2016

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (EBSCO, ISC, DOAJ, Ulrich's Directory, IS...)   Özgün Makale

   

6

Farklı olgunlaşma grubuna giren patateslerin potansiyel tohumluk üretim alanlarına uyumu

Canan Kaya,AHMET METİN KUMLAY,Aydın Karakuş,Fırat Sefaoğlu , Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2016

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

7

Callus Induction Shoot Proliferation and Root Regeneration of Potato Solanum tuberosum L Stem Node and Leaf Explants under Long Day Conditions

AHMET METİN KUMLAY,SEZAİ ERCİŞLİ , Yayın Yeri:Biotechnology & Biotechnological Equipment , 2015

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

8

Screening Biological Activity of Essential Oils from Artemisia dracunculus L

AHMET METİN KUMLAY,BÜNYAMİN YILDIRIM,KAMİL EKİCİ,SEZAİ ERCİŞLİ , Yayın Yeri:Oxidation Communications , 2015

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

9

Combination of the Auxins NAA IBA and IAA with GA3 Improves the Commercial Seed Tuber Production of Potato Solanum tuberosum L under in vitro Conditions

AHMET METİN KUMLAY , Yayın Yeri:BioMed Research International , 2014

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

10

Farklı Fotoperiyot Şartlarında in vitro Olarak Yetiştirilen Patates Solanum tuberosum L lerde BAP ın NAA ve IBA ile Birlikte Mikroyumru Oluşturma Üzerine Etkileri

AHMET METİN KUMLAY,NEŞET ARSLAN,CANAN KAYA , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2014

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (ULAKBİM)   Özgün Makale

   

11

Farklı Fotoperiyot Şartlarında in vitro Olarak Yetiştirilen Patates Solanum tuberosum L Eksplantlarına Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri

AHMET METİN KUMLAY,NEŞET ARSLAN,CANAN KAYA , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2014

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (ULAKBİM DERGİPARK)   Özgün Makale

   

12

Patates (Solanum tuberosum L.)’xx te in vitro şartlarda mikroyumru elde edilmesini etkileyen faktörler

AHMET METİN KUMLAY,NEŞET ARSLAN,Canan Kaya , Yayın Yeri:Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi , 2014

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (ULAKBİM DERGİPARK)   Özgün Makale

   

13

Fritillaria Species Determined at Gaziantep Province and Surroundings

YUSİF ZEYNALOV,AHMET METİN KUMLAY,AHMET KOÇ,FATİH YAYLA , Yayın Yeri:Azerbaijan National Academy of Sciences, Proceedings of the Central Botanical Garden , 2012

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (Azerbaycan)   Özgün Makale

   

14

Types of reverse tulip Fritillaria species introduced to Gaziantep municipality botanical garden

YUSİF ZEYNALOV,AHMET METİN KUMLAY,AHMET KOÇ,BANU GÖKÇEK , Yayın Yeri:Azerbaijan National Academy of Sciences, Proceedings of the Central Botanical Garden , 2012

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler (Azerbaycan)   Özgün Makale

   

15

Bitkilerde Büyüme ve Gelişmeyi Düzenleyici Maddeler Bitki Hormonları

AHMET METİN KUMLAY,TAMER ERYİĞİT , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2011

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (ULAKBİM)   Özgün Makale

   

16

Erzurum Sulu Koşullarında Bazı Aspir Carthamus tinctorius L Çeşitlerinin Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

MELİH OKÇU,ELİF TOZLU,TÜLAY DİZİKISA,AHMET METİN KUMLAY,MÜCAHİT PEHLUVAN,CANAN KAYA , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2010

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (ULAKBİM DERGİPARK)   Özgün Makale

   

17

Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri

MELİH OKÇU,ELİF ALPER TOZLU,AHMET METİN KUMLAY,MÜCAHİT PEHLUVAN , Yayın Yeri:Alınteri Zirai Bilimler Dergisi , 2009

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (ULAKBİM DERGİPARK)   Özgün Makale

   

18

Erzurum-Pasinler Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yağlık Ayçiçeği Helianthus annuus L Hibridlerinin Agronomik Performanslarının Belirlenmesi

ELİF ALPER TOZLU,TÜLAY DİZİKISA,AHMET METİN KUMLAY,MELİH OKÇU,MÜCAHİT PEHLUVAN,CANAN KAYA , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergis , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

19

The Effect of Waterlogging in Wheat T aestivum L

MURAT OLGUN,AHMET METİN KUMLAY,MESUT CEMAL ADIGÜZEL,ABDULLAH ÇAĞLAR , Yayın Yeri:Acta Agriculture Scandinavica, Section B- Plant Soil Science , 2008

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

20

The Effect of the First Tillage Times and Rotation Systems on Productivity of Wheat T aestivum L

AHMET METİN KUMLAY,MURAT OLGUN,TURGAY ŞANAL,BÜLENT TURGUT , Yayın Yeri:Universitatea de Ştiinte Agricole Şi Medicina Veterinara “Ion Ionescu de La Brad” Iaşi. Lucrari Ştiintifice , 2007

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (Tarım)   Özgün Makale

   

21

Muş ta Optimum Verimi Sağlamak Smacıyla En Uygun Münavebe Sisteminin ve Ekim Yönteminin Belirlenmesi

Fevzi Partigöç,MURAT OLGUN,TELAT YILDIRIM,AHMET METİN KUMLAY , Yayın Yeri:Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi , 2007

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (ULAKBİM DERGİPARK)   Özgün Makale

   

22

Haşhaş Tohumu Bileşenlerinin Beslenme Sağlık ve Ülke Ekonomisi İçin Önemi

HİDAYET ŞEN,ABDULLAH ÇAĞLAR,AYSEL ŞEN,AHMET METİN KUMLAY , Yayın Yeri:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TürkTarım Dergisi , 2007

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

23

Effect of Water Stress and Potassium Iodide on Yield and Yield Components in Two Wheat Varieties

MURAT OLGUN,AHMET METİN KUMLAY,KÖKSAL KARADAŞ,METİN TURAN,OKTAY TOMAR,ABDULLAH ÇAĞLAR , Yayın Yeri:Acta Agriculture Scandinavica, Section B - Plant Soil Science , 2006

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

24

Bazı Buğday Genotiplerinde Verim ve Stabilite Performanslarının Rank Analizi ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

MURAT OLGUN,AHMET METİN KUMLAY,ABDULLAH ÇAĞLAR,OKTAY TOMAR , Yayın Yeri:Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Anadolu Dergisi , 2006

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (Ulakbim)   Özgün Makale

   

25

Understanding the Effect of Rye Chromatin in Bread Wheat

AHMET METİN KUMLAY,BAENZIGER PS,KS GILL,DR SHELTON,RA GRAYBOSCH,AJ LUKASZEWSKI,DM WESENBERG , Yayın Yeri:Crop Science , 2003

Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale

   

26

Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları

AHMET METİN KUMLAY,ATİLLA DURSUN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2003

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (Ulakbim Dergipark)   Özgün Makale

   

27

The effects of different salt biostimulant and temperature levels on seed germination of some vegetable species

ERTAN YILDIRIM,ATİLLA DURSUN,İSMAİL GÜVENÇ,AHMET METİN KUMLAY , Yayın Yeri:Acta Agrobotanica , 2002

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

28

Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu Sanayi Bitkileri Alt Komisyon Raporu

AHMET METİN KUMLAY , Yayın Yeri:DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı , 2001

Ulusal   Hakemsiz   Yorum

   

 

Doç. Dr. Bilal KESKİN

1

Determination of monthly changes in mineral content of Spiny Atraphaxis (Atraphaxis spinosa L.) as an alternative fodder crop

BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Progress in Nutrition , 2018

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

2

Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi

BİLAL KESKİN,HAKKI AKDENİZ,SÜLEYMAN TEMEL,BARIŞ EREN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2018

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (Zoolojical Record)   Özgün Makale

   

3

Devekıran (Atraphaxis spinosa l.) Çalısının Büyüme Sürecinde Besin İçeriğinin Değişimi Üzerine Bir Araştırma

BAHATTİN KARAKUŞ,BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , 2018

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (DOAJ)   Özgün Makale

   

4

Impact of Different Sowing Rates and Cutting Times on Quality Properties of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L. cv. Geronimo)

HAKKI AKDENİZ,İBRAHİM HOSAFLIOĞLU,BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi , 2018

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (EBSCO)   Özgün Makale

   

5

Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product

BİLAL KESKİN,HAKKI AKDENİZ,SÜLEYMAN TEMEL,BARIŞ EREN , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 2018

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOG...)   Özgün Makale

   

6

Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Bazı Silajlık Sorgum (Sorgum sp.) Çeşitleri Üzerine Etkileri

İbrahim Aras,BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi , 2018

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (EBSCO)   Özgün Makale

   

7

Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses Under Saline and Alkaline Conditions

BİLAL KESKİN,SÜLEYMAN TEMEL,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,UĞUR ŞİMŞEK , Yayın Yeri:The Journal of Animal and Plant Sciences , 2017

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

8

Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties

BİLAL KESKİN,SÜLEYMAN TEMEL,BARIŞ EREN , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2017

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

9

Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) Bitkisinin Taç İçi/Dışı ile Farklı Derinliklerdeki Toprakların Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi

BAHATTİN KARAKUŞ,BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2017

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

10

The Effect of Saline and Non saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN,UĞUR ŞİMŞEK,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:Tarım Bilimleri Dergisi , 2016

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

11

The Effect of Soıls Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN,UĞUR ŞİMŞEK,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 2016

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

12

The effect of Halomorphic Soil on B Cu Mn Fe and Zn Content of Some Forage Grasses

BİLAL KESKİN,SÜLEYMAN TEMEL,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,UĞUR ŞİMŞEK , Yayın Yeri:Sylwan , 2016

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

13

Sakız Geveni Astragallus gummifer L nin Yıllık Besin İçeriğinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi

Uygar Demir,BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2016

Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

   

14

Sakız Geveni Astragallus gummifer L nin Taç İçi Taç Dışı ve Farklı Toprak Derinliklerindeki Bazı Toprak Özellikleri

Uygar Demir,BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2016

Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

   

15

Performance of Some Forage Grass Specıes in Halomorphic Soil

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN,UĞUR ŞİMŞEK,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:Turkish Journal of Field Crops , 2015

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

16

Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2 deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN,UĞUR ŞİMŞEK,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 2015

Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri (Cabi, Doaj, Ebsco, Tübitak-Ulakbim)   Özgün Makale

   

17

Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN,Yıldız Veli,Kır Ahmet Eren , Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi , 2015

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM)   Özgün Makale

   

18

Effect of Sewage Sludge Application on the Heavy Metal Content of Crested Wheatgrass Agropyron cristatum L Gaertn

HAKKI AKDENİZ,MEHMET ALİ BOZKURT,ÖMER TERZİOĞLU,BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Journal of Enviromental Science and Engineering B , 2014

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (EBSCO, CEPS, CSA, Chemical Abstracts Ser...)   Özgün Makale

   

19

Effect of Sewage Sludge on Metal Content of Grassland Soil and Herbage in Semi Arid Land

ÖSMETULLAH ARVAS,BİLAL KESKİN,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi , 2013

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

20

Effects Of Sewage Sludge And Nitrogen Fertilizer Application On Nutrient And Heavy Metal Concentrations In Grass Legume Mixtures

Bilal Keskin, Mehmet Ali Bozkurt, Hakkı Akdeniz , Yayın Yeri:Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. , 2012

Uluslararası   Hakemli   SCI   Özgün Makale

   

21

The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on Nutrient and Heavy Metal Concentration of Soil and Smooth Bromegrass Bromus inermis Leyss

BİLAL KESKİN,MEHMET ALİ BOZKURT,HAKKI AKDENİZ , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2010

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

22

Van İli Gevaş İlçesi Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları

Kasım Şahin, Bilal Keskin , Yayın Yeri:Alınteri Zirai Bilimler Dergisi , 2010

Ulusal   Hakemli   SCI   Özgün Makale

   

23

Yield Properties of Some Alfalfa Cultivars in East Anatolia Region of Turkey

BİLAL KESKİN,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,ŞEYDA ZORER ÇELEBİ,ÖSMETULLAH ARVAS , Yayın Yeri:Research Journal of Biological Science , 2009

Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale

   

24

The Growth of Corn Plant İn Coal Fly Ash and Lime Stabilized Sewage Sludge

Mehmet Ali Bozkurt, Hakkı Akdeniz, Bilal Keskin , Yayın Yeri:Fressenius Environmental Bulletin , 2009

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

25

Sewage Sludge as Nitrogen Source for Irrigated Silage Sorghum

BİLAL KESKİN,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,MEHMET ALİ BOZKURT,HAKKI AKDENİZ , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2009

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

26

Yield and Metal Concentration in Garden burnet Sanguisorba minor Scop Bunyan 80 from Application of Sewage Sludge and Chemical Fertilizer

Hakkı Akdeniz, Bilal Keskin, Mehmet Ali Bozkurt , Yayın Yeri:Journal of Animal and Veterinary Advances , 2009

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

27

The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown Sorghum vulgare L in Van Turkey

HAKKI AKDENİZ,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,MEHMET ALİ BOZKURT,BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Polish Journal of Environmental Studie , 2006

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

28

Possibilities of using sewage sludge as nitrogen fertilizer for maize

MEHMET ALİ BOZKURT,HAKKI AKDENİZ,BİLAL KESKİN,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science , 2006

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

29

Effects of Urea or Urea plus Molasses Supplementation to Silages with Different Sorghum Varieties Harvested at the Milk Stage on the Quality andI n Vitro Dry Matter Digestibility of Silages

BİLAL KESKİN,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,MEHMET AKİF KARSLI,HÜSEYİN NURSOY , Yayın Yeri:Turkish journal of Veterinary and Animal Sciences , 2005

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

30

Sorgum x Sudanotu Melezi Sorghum bicolar x Sorghum sudanense Mtapf Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi

BİLAL KESKİN,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,HAKKI AKDENİZ , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2005

Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri (EBSCO)   Özgün Makale

   

31

Yield and Qulity of Forage Corn Zea mays L as Influenced by Cultivar and Nitrogen Rate

BİLAL KESKİN,HAKKI AKDENİZ,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,NİZAMETTİN TURAN , Yayın Yeri:Journal of Agronomy , 2005

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (Cabi, Scopus, Asci-Database, Embase)   Özgün Makale

   

32

Van Koşullarında Uygun Melez Tane Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi

İbrahim Hakkı Yılmaz, Şeyda Zorer, Hakkı Akdeniz, Bilal Keskin , Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2005

Ulusal   Hakemli   SCI   Özgün Makale

   

33

Determination of Some Yield Characters of Grain Corn in Eastern Region of Turkey

BİLAL KESKİN,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,ÖSMETULLAH ARVAS , Yayın Yeri:Journal of Agronomy , 2005

Uluslararası   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

34

Determination of Chemical Composition Digestible Dry Matter Yields Some Silage Type Corn Varieties

Hakkı Akdeniz, Mehmet Akif Karslı, Bilal Keskin, Nuray Andiç , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Dergisi , 2004

Ulusal   Hakemli   SCI   Özgün Makale

   

35

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

HAKKI AKDENİZ,BİLAL KESKİN,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,EROL ORAL , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 2004

Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

   

36

Değişik Mısır Çeşitlerinde Biçim Zamanlarının Bazı Agronomik Özellikler ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimine Etkileri

Hakkı Akdeniz, İbrahim Hakkı Yılmaz, Bilal Keskin, Mehmet Akif Karslı , Yayın Yeri:Hayvancılık Araştırma Dergisi , 2003

Ulusal   Hakemli   SCI   Özgün Makale

   

37

The Effects of Different Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Some Silage Sorghum Sorghum vulgare L Varieties Grown Under Irrigated Conditions in Van Turkey

Hakkı Akdeniz, İbrahim Hakkı Yılmaz, Bilal Keskin, Ösmetullah Arvas , Yayın Yeri:Turkish Journal of Field Crops , 2002

Ulusal   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

 

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

1

The determination of changes in monthly mineral contents of thorny saltworth (Noaea mucronata subsp. mucronata)

SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 2019

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

2

Variations in Nutrient Composition During Noaea mucronata’s Active Growth As a Source of Roughage

SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , 2019

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (DOAJ, CiteFactor)   Özgün Makale

   

3

Menengiç ve tespih çalısının mevsimlere ve otlanan bitki kısımlarına göre yem kalitesinin belirlenmesi

HASAN DÖKÜLGEN,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 2019

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (CAP Abstract, Agrıs)   Özgün Makale

   

4

Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata)’nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2019

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (Analytics-Zoological Record)   Özgün Makale

   

5

Yield Performances of Some Forage Grasses and Legumes Mixtures for Roughage Production under Lowland Conditions of Igdir

SÜLEYMAN TEMEL,SEDA AKBAY TOHUMCU , Yayın Yeri:Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , 2019

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (DOAJ, CiteFactor)   Özgün Makale

   

6

Performance of some quinoa (Chenopodium quinoa willd.) genotypes grown in different climate conditions

MUSTAFA TAN,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Turkish Journal of Field Crops , 2018

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

7

Mineral content changes of some halophyte species evaluated as alternative forage crops for ruminants’ nutrition

SÜLEYMAN TEMEL,MUSTAFA SÜRMEN , Yayın Yeri:FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , 2018

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

8

Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi

HAKKI AKDENİZ,BİLAL KESKİN,SÜLEYMAN TEMEL,BARIŞ EREN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2018

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (Zoological Record)   Özgün Makale

   

9

Bazı Silajlık Sorgum ve Sudan Otu Çeşitlerinin İkinci Ürün Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

BİLAL KESKİN,HAKKI AKDENİZ,SÜLEYMAN TEMEL,BARIŞ EREN , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 2018

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (Zoological Record)   Özgün Makale

   

10

Türkiye için endemik Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.) çalısının otlanmada tercih durumları ile bazı bitkisel ve verim özelliklerinin belirlenmesi

SÜLEYMAN TEMEL,Işıl TEMEL , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2018

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (Zoological Record)   Özgün Makale

   

11

Tuzlu-alkali meralarda yaygın olarak yetişen çorak çimi (Puccinellia distans) ve sahil ayrığı (Aeluropus littoralis) bitkilerinin farklı gelişme dönemlerindeki besin içeriklerinin belirlenmesi

SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi , 2018

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (DOAJ)   Özgün Makale

   

12

Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses under Saline and Alkaline Conditions

BİLAL KESKİN,SÜLEYMAN TEMEL,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,UĞUR ŞİMŞEK , Yayın Yeri:The Journal of Animal and Plant Sciences , 2017

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

13

Studies on the Adation of Quinoa (Chenopodium quiona Willd.) to Eastern Anatolia Region of Turkey

MUSTAFA TAN,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:AGROFOR International Journal , 2017

Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (RSCI)   Özgün Makale

   

14

Determination of Feed Contents of Some Wild Species Growing in the High-Altitute Grasslands

SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Journal of the Institute of Science and Technology , 2017

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

15

Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties

BİLAL KESKİN,SÜLEYMAN TEMEL,BARIŞ EREN , Yayın Yeri:Journal of the Institute of Science and Technology , 2017

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

16

Determination of Dry Matter Yield and Some Properties of Different Quinoa Genotypes Grown in Erzurum and Iğdır Conditions

MUSTAFA TAN,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Journal of the Institute of Science and Technology , 2017

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

17

Determination of Seed Yield and Some Agronomical Characteristics of Different Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotypes under Irrigated Conditions

ahmet Eren KIR,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Journal of the Institute of Science and Technology , 2017

Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

   

18

The Effect of Saline and Non Saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN,UĞUR ŞİMŞEK,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences , 2016

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

19

Evaluation of Mineral Composition of Some Wild Edible Plants Growing in the Eastern Anatolia Region Grasslands of Turkey and Consumed as Vegetable

BEYHAN KİBAR,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Journal of Food Processing and Preservation , 2016

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

20

The Effect of Soils Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN,UĞUR ŞİMŞEK,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin , 2016

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

21

The effect of Halomorphic Soil on B Cu Mn Fe and Zn Content of Some Forage Grasses

BİLAL KESKİN,SÜLEYMAN TEMEL,İBRAHİM HAKKI YILMAZ,UĞUR ŞİMŞEK , Yayın Yeri:Sylwan , 2016

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

22

Determination of Seed Yield and Some Agronomical Characteristics of Different Quinoa Chenopodium quinoa Willd Variety and Populations under Dry Conditions of Igdir Plain

Ahmet Eren KIR,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Journal of the Institute of Science and Technology , 2016

Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

   

23

Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi

SÜLEYMAN TEMEL,UĞUR ŞİMŞEK,ERHAN ERDEL,FARUK TOHUMCU,FATİH GÖKMEN , Yayın Yeri:Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi , 2016

Ulusal   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale

   

24

Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN,UĞUR ŞİMŞEK,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:Turkish Journal of FIELD CROPS , 2015

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

25

Evaluating Orchard and Poplar Leaves During Autumn as an Alternative Fodder Source for Livestock Feeding

SÜLEYMAN TEMEL,MÜCAHİT PEHLUVAN , Yayın Yeri:Ciencia e investigación agraria , 2015

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

26

Effects of Growth Stages on the Nutritive Value of Specific Halophyte Species in Saline Grasslands

SÜLEYMAN TEMEL,MUSTAFA SÜRMEN,MUSTAFA TAN , Yayın Yeri:The Journal of Animal and Plant Sciences , 2015

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

27

Yaprağını Döken Karaçalı Palirus spina christi Mill Türünde Yaprak ve Yaprak Sürgünlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişimi

HASAN DÖKÜLGEN,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology , 2015

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler (TUBITAK-ULAKBIM, DOAJ, Google Akademik)   Özgün Makale

   

28

Ebu Cehil Calligonum polygonoides L ssp Comosum L Her Çalısının Yıllık Yem Değerinin Belirlenmesi

GÜLTER OKTAY,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University , 2015

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (CAB ABSTRACTS, EBSCO, JOURNAL INDEX, GOO...)   Özgün Makale

   

29

The Effect of Different Sowing Dates to Leaf Area Index in Some Common Vetch Varieties

SÜLEYMAN TEMEL,Veli Yıldız,Ahmet Eren Kır , Yayın Yeri:International Journal of Agriculture and Wildlife Science , 2015

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler (TUBİTAK-ULAKBİM)   Özgün Makale

   

30

Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2 deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi

SÜLEYMAN TEMEL,BİLAL KESKİN,UĞUR ŞİMŞEK,İBRAHİM HAKKI YILMAZ , Yayın Yeri:Journal of Tekirdag Agricultural Faculty , 2015

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, TUBİTAK-UL...)   Özgün Makale

   

31

Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

HASAN DÖKÜLGEN,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology , 2015

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler (TUBITAK-ULAKBIM, DOAJ, Google Akademik)   Özgün Makale

   

32

Vejetatif ve Tohum Olgunlaştırma Döneminde Salsola tragus L ve Noaea mucronata Forssk Asch Schweinf nin Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

SÜLEYMAN TEMEL,AHMET EREN KIR , Yayın Yeri:International Journal of Agriculture and Wildlife Science , 2015

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler (Google Akademik, DOAJ)   Özgün Makale

   

33

Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Mevsimsel Dönem ve Hayvan Gruplarına göre Otlanmada Tercih Durumlarının Belirlenmesi

SÜLEYMAN TEMEL,AHMET EREN KIR , Yayın Yeri:International Journal of Agriculture and Wildlife Science , 2015

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler (Google Akademik, DOAJ,)   Özgün Makale

   

34

Otlatma İdaresi Açısından Ebu Cehil Calligonum polygonoides L ssp comosum L Hér Çalısının Fenolojik Seyrinin Belirlenmesi

GÜLTER OKTAY,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University , 2015

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (TUBITAK-ULAKBIM, SCIENCE CENTRAL, JOURNA...)   Özgün Makale

   

35

Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerde Bulunan Çalı Türlerin Gelişme Seyirleri

HASAN DÖKÜLGEN,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology , 2013

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler (TUBITAK-ULAKBIM, DOAJ, Google Akademik)   Özgün Makale

   

36

Determination of the Leaf Yields and Leaf Ratios per Plant depending on Altitude and Slope Aspects of Shrub Species in Mediterranean Region Maquis

SÜLEYMAN TEMEL,MUSTAFA TAN , Yayın Yeri:Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University , 2011

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

37

Fodder Values of Shrub Species in Maquis in Different Altitudes and Slope Aspects

TEMEL SÜLEYMAN, TAN MUSTAFA , Yayın Yeri:The Journal of Animal and Plant Sciences , 2011

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

38

Iğdır İlinde Yem Bitkilerinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri

SÜLEYMAN TEMEL,KASIM ŞAHİN , Yayın Yeri:Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences , 2011

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler (EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBIM, GOOGLE AKA...)   Özgün Makale

   

39

Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci ve Çözüm Önerileri

TEMEL SÜLEYMAN, ŞİMŞEK UĞUR , Yayın Yeri:Alınteri Zirai Bilimler Dergisi , 2011

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (DERGİ PARK AKADEMİK, TUBİTAK-ULAKBİM)   Özgün Makale

   

40

Erdemli Mersin Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma

TEMEL SÜLEYMAN, TAN MUSTAFA , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2009

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (DERGİ PARK AKADEMİK)   Özgün Makale

   

41

Effect of Mepiquat Chloride a Growth Retardant on Seed Yield Components in Common Vetch Vicia sativa

MUSTAFA TAN,SÜLEYMAN TEMEL , Yayın Yeri:The Indian Journal of Agricultural Sciences , 2005

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

42

Yem Bitkilerinde Allelopatik Özellikler ve Tarımsal Ekosistemler Üzerine Etkileri

TEMEL SÜLEYMAN, TAN MUSTAFA , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2004

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (DERGİ PARK AKADEMİK)   Özgün Makale

   

43

Erzurum şartlarında adi Fiğ Vicia sativa L in ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma

TEMEL SÜLEYMAN, TAN MUSTAFA , Yayın Yeri:Atatürk Üniv.ersitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 2002

Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (DERGİ PARK AKADEMİK)   Özgün Makale

   

 

Dr. Öğretim Üyesi Sezgin SANCAKTAROĞLU

1

Antimicrobial Activities in Cultivated Origanum vulgare subsp hirtum Populations of Different Origin

Sancaktaroğlu S, Abacı Ö, Tınmaz AB, Uztan AH , Yayın Yeri:PLANTA MEDICA , 2011

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

   

2

Seed yield yield components Essential oil and oil content of some black cumin Nigella sativa L populations Pharmacognosy Magazine 136 137s Abstract

Aytaç Z, Akgören G, Sirel Z, Sancaktaroğlu Z , Yayın Yeri:Pharmacognosy Magazinbstract) , 2010

Uluslararası   Hakemli   SCI   Özgün Makale

   

3

Determination on the Agricultural and Quality Properties of Urtica pilulifera L Isırgan under Bornova Ecological Conditions

Sancaktaroğlu S, Bayram E , Yayın Yeri:Internationalİstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi , 2009

Uluslararası   Hakemli   Diğer endeksler (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler)   Özgün Makale

   

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZLERİ

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Doktora

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2018

FATİH DEMİREL

Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanmış yerel buğday genotiplerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu

2010

DİDEM TÜRKÖZÜ

Tarhun (Artemisia dracunculus L.) genotiplerinin doku kültürü ile çoğaltılması üzerinde araştırmalar

2003

NUMAN BİLDİRİCİ

Van-Gevaş koşullarında farklı azot ve fosfor dozları ile bakteri aşılamasının (Rhizobium phaseoli) şeker fasulyesi (Phaseolus vulgaris L. ) çeşidinin verim ve verim ögeleri üzerine etkisi

2001

NEŞE OKUT

Farklı azot dozları ve sıra arası mesafelerinin kimyon bitkisinde (cuminum cyminum) verim ve kalite üzerine etkisi

 

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

MUHAMMET HEVAL YENİGÜN

IĞDIR KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN PAMUK BİTKİSİNDE (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİT VE FOSFOR DOZLARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

2017

CEM KUTAY KARASU

Keten (Linum usitatissumum L.) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkisi

2011

NİHAT GÖK

Farklı zamanlarda ekilen kişniş (Coriandrum sativum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

2010

MEHMET ŞİRİN ELÇİ

Farklı çemen (Trigonella foenum graecum L.) çeşit ve populasyonlarının van ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

2010

SAVAŞ SEZER

Van koşullarında aspir (Carthamus tinctorius L.)'de farklı azot ve fosfor dozlarının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri

2007

SERDAR İNANÇ

Farklı sıra aralığı uygulamalarının bezelye (Pisum sativum ssp. arvense L.)'de verim ve verim öğelerine etkisi

2005

DİDEM TÜRKÖZÜ

Van ekolojik koşullarında farklı azot dozları ve ekim zamanlarının çörek otu (Nigella sativa L.)'nda verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri

2001

RÜVEYDE AYDIN

Van-Erciş ekolojik koşullarında farklı azot dozları ve sıra üzeri mesafelerinin concorde patates (solanum tuberosum L.) çeşidinde verim ve kalite unsurları üzerine etkisi

2001

CENGİZ ÇİFTÇİ

Van-Erciş ekolojik koşullarında çeşit ve dikim zamanlarının patateste (solanum tuberosum) verim ve kalite üzerine etkisi

1998

MURAT TUNÇTÜRK

Van ekolojik koşullarında azotlu gübre form ve dozlarının aspir (carthamus tinctorius l.) 'de verim ve verim unsurları üzerine etkisi

1995

AYŞE OKUT

Van ekolojik koşullarında şeker pancarında çeşit ve ekim zamanının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri

1995

NEŞE OKUT

Van ekolojik koşullarında şeker pancarında (Beta vulgaris var.saccharifera) çeşit ve ekim zamanının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri

 

 

Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY

 

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

SELAHATTİN KONDAK

Magnezyum oksit (MgO) nanopartiküllerinin ve magnezyum sülfat (MgSO4)'ın buğday (Triticum aestivum L.) bitkisinin çimlenmesi üzerine etkisi

2019

MUHAMMET HEVAL YENİGÜN

IĞDIR KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN PAMUK BİTKİSİNDE (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİT VE FOSFOR DOZLARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

2018

VELİ SÖNMEZ

Adıyaman ekolojik koşullarında farklı ekim zamanlarında bazı nohut (Cicer arietinum L.), çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

2017

MUHAMMET ÇAĞRI OĞUZ

Er-(Endoplazmik retikulum) stres sinyal yolağındaki bazı transkripsiyon faktörü genlerin yonca(medicago sativa L.)'da ifade analizi

2017

LİLİFER TURAN

Bazı kanola (Brassica napus L.) çeşitlerinin in vitro şartlarda tuzluluğa toleransının belirlenmesi

2016

TUBA SÜRMEN

Bazı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinin in vitro şartlarda tuzluluğa toleransının belirlenmesi

2016

EYÜP PEKER

Kışlık kanola (Brassica napus L.) çeşitlerinin in vitro rejenerasyonu üzerine farklı eksplant tiplerinin ve bitki büyüme düzenleyicilerinin etkisi

2008

ELİF ÇELİK

Ekmek yapımında kullanılan bazı katkı maddelerinin ekmek kalitesi ve bayatlama özellikleri üzerine etkileri

 

 

 

 

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Doktora

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

BARIŞ EREN

Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2018

IŞIL TEMEL

Farklı sıra üzeri ve aralıklarının kinoa (Chenopodium quinoa willd.) bitkisinde ot verimi ve kalitesine etkisi

2018

HATİCE ÖNKÜR

Iğdır ekolojik koşullarında kinoa (Chenopodium quinoa WILLD.)'da tane verimi için sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin belirlenmesi

2017

İBRAHİM ARAS

Silajlık sorgum (Sorghum sp.)'un verim ve kalitesi üzerine farklı sulama suyu tuzluluk seviyelerinin etkileri

2016

UYGAR DEMİR

Iğdır ekolojik koşullarında yetişen sakız geveni (Astragallus gummifer L.) çalısının yıllık besin içeriği değişiminin belirlenmesi

2016

BAHATTİN KARAKUŞ

Marjinal alanlarda yetişen devekıran (Atraphaxis spinosa L.) çalısının yıllık besin içeriği değişimi ve toprak özelliklerine etkisi

2015

MEHMET EMİN BULUT

Farklı sulama yöntemleri ve seviyelerinin ikinci ürün silajlık mısır (Zea mays L.)'ın verim ve verim öğelerine etkileri

2014

SÜLEYMAN KABAKCI

Iğdır ekolojik şartlarına uygun silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin belirlenmesi

 

 

Doç. Dr. Hakkı AKDENİZ

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

HASAN PARLAK

Ağrı Dağı'nda bulunan bazı Astragalus L. taksonlarının tespiti ve bu taksonlara ait besin madde içeriklerinin belirlenmesi

2016

ALİ KOÇ

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bazı at dişi mısır çeşitlerinin verim performansının belirlenmesi

2013

VEYSİ DAĞ

Farklı azot dozlarının arı otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)'nda verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2019

NESLİŞAH ŞURGUN

IĞDIR ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN KİNOA (Chenopodium quinoa Willd.)'DA FARKLI AZOT VE FOSFOR DOZLARININ OT VERİM VE KALİTE UNSURLARINA ETKİSİ

2018

SAVAŞ YOLCU

Iğdır yöresi sulu koşullarda kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) bitkisinin ot verimi ve kalitesi üzerine ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi

2018

ALEMŞAH TUFUR ÖZTÜRK

Iğdır ekolojik koşullarında farklı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşitlerinin tohum verimi için ekim zamanlarının belirlenmesi

2018

SELMA ÇAKMAKÇI

Tohum tipi kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) hatlarının geliştirilmesi için seleksiyon çalışmaları

2016

AHMET EREN KIR

Iğdır ekolojik koşullarında farklı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşit ve populasyonlarının tohum verimi ve bazı özelliklerinin belirlenmesi

2015

HASAN DÖKÜLGEN

Kilis ekolojik koşullarında yaygın olarak yetişen bazı çalı ve ağaç türlerinin mevsimsel besin içeriği değişiminin belirlenmesi

2014

GÜLTER OKTAY

Iğdır ekolojik koşullarında yetişen ebu cehil(calligonum polygonoides l. ssp. comosum (l'hér.) ) çalısının yıllık besin içeriği değişiminin ve bazı özelliklerinin belirlenmesi

 

Dr. Öğretim Üyesi Sezgin SANCAKTAROĞLU

Yüksek Lisans

Yıl

Hazırlayan Ad Soyad

Tez Adı

2017

SERHAT UCA

Ziziphora persica bunge ve thymus vulgaris L. türlerinin in vitro rejenerasyonu üzerine farklı eksplant tiplerinin ve bitki büyüme düzenleyicilerinin etkisi

 

Devam Eden Projeler 

Araştırıcı

Araştırma Konusu

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY

Arş. Gör. Fatih DEMİREL

Arş. Gör. Barış EREN

Kars'tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farklılığının belirlenmesi2017-FBE-A03 Bap Projesi

 

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Arş. Gör. Fatih DEMİREL

Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın  Moleküler Markörler Aracılığıyla Belirlenmesi 2017-FBE-D01 Bap Projesi

Prof.Dr. Bünyamin YILDIRIM

Farklı Humik asit dozlarının Soya çeşitlerinde verim ve kalite üzerine etkisi 2015-FBE-L01 Bap Projesi

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Dogu Anadolu Bölgesinin Farklı Ekolojilerinde Yetiştirilebilecek Ot ve Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Hakkı AKDENİZ

Iğdır ekolojik koşullarında farklı bitki sıklığı ve azot dozlarının silajlık sorgum x sudan otu melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Mthaph. ) bitkisinin verim ve verim öğelerine etkileri

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Uygun Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Arş. Gör. Barış EREN

Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi.

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Arş. Gör. Barış EREN

Arş. Gör. Fatih DEMİREL

Iğdır Ekolojik Koşullarında Toplanan Adi Yonca (Medicago sativa) Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu, Araştırma Projesi, 2017-FBE-A02

Arş. Gör. Seda AKBAY TOHUMCU

Iğdır Koşullarında Farklı Biçim Zamanları ve Karışım Oranlarının Adi Fiğ + Tahıl Karışımlarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri

 

Tamamlanmış Projeler 

Araştırıcı

Araştırma Konusu

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Iğdır koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin belirlenmesi Bap Projesi. 2016-FBE-L03

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Arş. Gör. Seda AKBAY TOHUMCU

Igdır Ili Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Igdır Ekolojik Kosullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çesitlerinin Tohum Verimi için Ekim

Zamanlarının Belirlenmesi

Doç. Dr. Süleyman TEMEL

Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarının Gelistirilmesi Için Seleksiyon Çalısmaları

Doç. Dr. Bilal KESKİN

Farklı Sıra Üzeri ve Aralıklarının Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinde Ot Verimi ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi.