Genel Bilgi

Ülkemiz tarım alanlarının 3/4’ünden fazla alanda tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu nedenle, tarla tarımı ürünleri ülkemiz ekonomisi ve insanımızın beslenmesinde önemli yer tutmaktadır. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yer alan Tarla Bitkileri bölümünün amacı ülkemizin tarla tarımını geliştirmek ve sorunlarını çözmektir. Tarla Bitkileri Bölümü; Çayır Mera ve Yem Bitkileri, Tahıllar, Endüstri Bitkileri, Yemeklik Tane Baklagiller, Bitki Islahı ve Sitogenetiği alt bölümlerini içermektedir. Bununla beraber bitkisel üretimin iyileştirilmesine sınırsız imkanlar sunan bitki biyoteknolojisi alanında da çalışmalar yürütülmektedir.

Bu bölümler içerisinde ülkemiz tarımının ana ürünlerini oluşturan bitkiler ve bunların geliştirilmesi yer almaktadır. Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 2009 yılında kurulmuştur.

Tarla Bitkileri Bölümünde 2 Profesör, 2 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 5 öğretim üyesi ve 3 Arş. Gör. bulunmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümüne ait 2 laboratuvar bulunmakta ve laboratuvarlarda tarla bitkilerinin verim ve kalite özelliklerini belirleyen analizler yapılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (TUAM)'nde  bilimsel çalışmalar yürütülmektetir.

 

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM 

Bölüm Başkanı