Misyon & Vizyon

Misyon

- Genelde insanlığın, özelde ülkemiz insanının gereksinim duyduğu beslenme, barınma, tedavi,  giyinme, hayvansal üretimin temel unsuru olan yem gibi tarımsal üretimin yeterli miktar ve üstün kalitede yetiştiriciliği, ıslahı, biyoteknolojik yöntemlerin tarımda uygulanarak ekolojilere uygun yeni çeşitleri geliştirebilen,

- Tarla Bitkileri konularında araştırmalar yapabilen,

- Karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik bilgiye ulaşabilen,

- Topladığı bilgiyi değerlendirme-yorumlama yeteneği kazanmış,

- Yüksek sevide üretim-ekoloji-çevre bilincinde olan,

- Tarımda sürdürülebilirliği önceleyen,

- Yeterli düzeyde yabancı dil yetkinliği ile sorgulayıcı ve yenilikçi niteliklere sahip,

- Mesleğinin evrensel gereklerini taşıyan ZİRAAT MÜHENDİSİ yetiştirmektir.

 
Vizyon

- Beslenme, barınma ve giyinme gibi insanlığın temel ihtiyaçlarının üretiminde  programlanmasında evrensel düşünebilen,

- Yenilikçi,

- Uluslar arası bilim dünyasıyla işbirliği kurabilen,

- Ulusal-uluslararası projeler geliştirebilen,

- Tarla Bitkileri alanındaki eğitim-öğretim-uygulama faaliyetlerinde yeni teknolojileri kullanabilen ve üretebilen,

- İlgili çalışmalara katkı verebilen,

- Konusuyla ilgili sorunları öngörebilen,

- Sorunların çözümünde çağdaş yöntemleri kullanarak paydaşlarına sorun çözme yeteneği kazandırabilen,

- Üst düzeyde meslek bilinci ve etiğine sahip,

- Hak, yetki ve sorumluluklarını bilen,

- Üretimde olduğu kadar üretilen ürüne katma değer kazandırarak milli ekonomiye katkı sağlayabilme yeteneğinde ZİRAAT MÜHENDİSİ yetiştirmektir.