Tarihçe

 

Tarihçe

Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 2009 yılında kurulmuştur. 

Tarla Bitkileri Bölümünde 2 Profesör, 2 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 5 öğretim üyesi ve 3 Arş. Gör. bulunmaktadır. 

Tarla Bitkileri Bölümüne ait 2 laboratuvar bulunmakta ve laboratuvarlarda tarla bitkilerinin verim ve kalite özelliklerini belirleyen anallizler yapılmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (TUAM)'nde  bilimsel çalışmalar yürütülmektetir.