Hakkında

Tarla Bitkileri Bölümü  Tahıllar, Yemeklik dane baklagiller, Yağ, Lif, Nişasta, Şeker, Keyf, Yem ve Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, Çayır-Mer'aların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarla Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Tarla Bitkileri Bölümünün 101 mezun ve 8 aktif lisans öğrencisi bulunmaktadır.