Akademik Faaliyetler

Devam Eden Projeler

Iğdır Üniversitesi Deneme Arazisi Topraklarının Pedotransfer Fonksiyonlarının Belirlenmesi, 2017-FBE, L19.

Aralık-Iğdır rüzgâr erozyon sahasının toprak özelliklerinin belirlenmesi ve haritalanması, 2018-FBE-L.

Iğdır-Nahçivan karayolu güzergâhında tarım arazilerinin (toprakların) mikroelement ve ağır metal içeriğinin belirlenmesi, 2017-FBE-L16.

Tamamlanmış Projeler

Iğdır Yöresi Tuzlu ve Tuzlu Alkali Topraklarının Islahında Polimerlerin (Pva&Pam) Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 01.07.2012 - 01.07.2013 (ULUSAL)

Iğdır Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanı Toprak Özelliklerinin Yersel Değişim Paternlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Toprak Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 30.12.2013 - 30.12.2015 (ULUSAL)

Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri, BAP, 2012-2013 (ULUSAL)

Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP, 2012-2013 (ULUSAL)

Kurak iklimlerde malçlamanın toprağın fiziksel özelliklerine etkisi, BAP, 2012-2013 (ULUSAL)

Iğdır Aralık rüzgar erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 06/12/2013 - 24/02/2015 (ULUSAL)

Iğdır Yöresi Tuzlu-Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik Atıkların Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi

An Investigation to Develop Wind Erosion Measurement Protocols and Measure Vegetation effects on Wind Speed Profiles in Arid and Semiarid Plant Communities (Bursiyer). Sonuçlanma tarihi: 06/04/2016 Destekleyen:TÜBİTAK-2219

 

 

MAKALELER

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan

1.Karaoğlu, M., Şimşek, U., Erdel, E., & Tohumcu, F. (2018). Wind Characteristics Of Igdir Province Interms Of Wind Erosion And Introduction Of Second Wind Erosion Area: A Case Study. Fresenıus Envıronmental Bulletın, 27(11), 7460–7469.

2.Karaoğlu, M., F. Acar, 2018. Determining the effects of soil conditioners on water erosion in soils with different textures by using rainfall simulator. Fresenius Environmental Bulletin, ISSN: 1018-4619., 27(8), 5244-5251.

3.Mikailsoy, F., Carman, K., Ozbek, O., (2018). Non-Linear modelling to describe the wind erosion rate in different tillage practices// Fresenius Environmental Bulletin, 3.1604-1612, 2018.

4.Tuşat, E., Mikailsoy,  F. (2018).  An investigation of the criteria used to select the polynomial modelsemployed in local GNSS/leveling geoid determination studies.  Arabian Journal of Geosciences, 8(24), 801, Doi: 10.1007/s12517-018-4176-0.

 1. Temel S., Keskin B., Yılmaz İ. H., Şimşek U. 2016. The effect of Halomorphic Soil on B, Cu, Mn, Fe and Zn Content of Some Forage Grasses. Sylwan, 160(9), 230- 249. (Yayın No: 2868953)

6.Angın, İ., Sarı, S., Aksakal, E. L., & Tohumcu, F. (2018). The use of iron  III  ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface. Arid Land Research and Management, 1–6.

 1. Temel S., Keskin B., Şimşek U., Yılmaz İ. H., (2016).  The Effect of Saline and Non-Saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages.  Tarım Bilimleri Dergisi, 22(4), 528-538. (Yayın No: 2957831)
 2. Temel S., Keskin B., Şimşek U., Yılmaz İ. H., 2016. The Effect Of Soils Having Different Salt Content On Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species. Fresenius Environmental Bulletin, 25(4), 1038-1056. (Yayın No:2880299)

9.Çarman, K., Marakoğlu, T., Taner, A., Mikailsoy, F., 2016, Measurements and modelling of wind erosion rate in different tillage practices using a portable wind erosion tunnel, Zemdirbyste-Agriculture, 103(3): 327–334, DOI 10.13080/z-a.2016.103.042

SSCI , SCI-Expanded ve AHCI Kapsamı Dışındaki Yurtdışı Hakemli Dergilerde Yayınlanan

1.Dursun, S.A., Mikailsoy, F. (2018). Determination of Leaching Water Norm by Mathematical Modelling in Reclamation of Boron Soils.  International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(1), 75-79.

2.Kahveci, M.,Tuşat,  E., Yıldız,  F., Sarı,  F., Mikailsoy,  F. (2018). Determınatıon Of Local Quası-Geoıd In Central Anatolıa For Engıneerıng And Gıs Purposes.  Selcuk University Journal of Engineering ,Science and Technology, 6(Özel (Special)), 832-838., Doi: 10.15317/Scitech.2018.173.

3.Karaoğlu, M., 2018. Radionuclides and wind erosion. Journal of Agriculture, 1(1), 5-13.

4.Karaoğlu, M., Ş. Çelim, 2018. Doğu Anadolu Bölgesi ve Iğdır’ın jeolojisi ve toprak özellikleri. Journal of Agriculture, 1(1), 14-26.

5.Karaoğlu, M., A.M. Yalçın, 2018. Toprak tuzluluğu ve Iğdır ovası örneği. Journal of Agriculture, 1(1), 27-41.

6.Karaoğlu, M., 2018. Türkiye Ziraat Eğitiminde Ziraî Meteoroloji. Journal of Agriculture,, 1(1), 42-48.

7.Karaoğlu, M., 2018. Ziraat ve Meteoroloji veya Ziraî Meteoroloji. Journal of Agriculture,, 1(1), 49-54.

8.Mikailsoy,  F. (2018).  Assessment of the main parameters of catalase kinetics in soil.  Zhivyye i biokosnyye sistemy, 26(3):1-7.

9.Şimşek Uğur, Aydın Adil (2018).  Doğal meralarda vejetasyon ve toprakların bazı fiziko-kimyasal özellikleri arasındaki ilişkiler.  Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-9., Doi: 10.17474/artvinofd.413138 (Kontrol No: 4255230.

10.Shein, E.V., Mazirov, M.A., Mikailsoy, F.D., Martynov, A.I., 2016, The Thermophysical Properties of Soil are the Basis of Calculations and Management of the Soil Thermal Regime. Journal Zemledelie, 6: 20–23 (in Russ), http://www.jurzemledelie.ru/6-2016shein.html,  http://www.jurzemledelie.ru/index.html

SSCI , SCI-Expanded ve AHCI Kapsamı Dışındaki Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan

 1. Temel S., Şimşek U., Erdel E., Tohumcu F., and Gökmen F. “Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi,” Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol. 25, no. Özel Sayı-2, pp. 168–168, Dec. 2016.
 2. Tohumcu F., ve Aydın A., 2016. Zeytinyağı Fabrikası Atık Uygulamalarının Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47, 1, 35–44.

3.Karaoğlu, M. 2016. Erozyon mu? Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (1): 39-44. ISSN: 2147-7507.

4.Şimşek U., Sürmeli S.,Canpolat M. Y. (2016).  Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Tarım Gıda Bil. Der., 31(3), 51-60. (Yayın No: 3234675)

BİLDİRİLER

Uluslararası Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

1.Kussainova, M., Er, F., Mikailsoy, F. 2018. Assessment of the basic kinetic of catalase in the soil (Province of Konya, Turkey), The Proceedings of the 10th Int Soil Science Congr. on “Environment and Soil Resources Conservation”, pp:110 – 117 (17–19 October, 2018. Almaty, Kazakhstan).

2.Melikhova, E.V., Rogachev, A.F., Mikailsoy, F.D. 2018, Geoinformation technologies for the management of water regime of agricultural crops in irrigated agriculture, The Proceedings of the Eurasian GIS 2018 Congress, pp: 94 – 98, (04 – 07 September 2018, Baku, Azerbaijan)

3.Kahveci, M., Tusat, E., Yildiz, F., Sari, F., Mikailsoy, F., 2018, Determination of local quasi-geoid in central anatolia for engineering and gis purposes The Proceedings of the Eurasian GIS 2018 Congress, pp: 195 – 199, (04 – 07 September 2018, Baku, Azerbaijan)

4.Mikayilov, F. 2018. Definitions of kinetic parameters Vmax and Km catalysis in soils (Konya province, Turkey), The Proceedings of the 18th International Scientific Conference “Sakharov Readings 2018: Environmental Problems of the XXI Century”, V3, pp: 70 – 72 (17–18 May, 2018. Minsk, Belarus).

5.Karahan, G., Erol, A.S., Erşahin, S., Mikailsoy, F. 2018. Comparison of methods used in modeling of soil thermal properties under grassland canopy in semiarid Anatolia, The Proceedings of the 18th International Scientific Conference “Sakharov Readings 2018: Environmental Problems of the XXI Century”, V3, pp: 9 – 10 (17–18 May, 2018. Minsk, Belarus).

6.Мелихова, Е.В.,  Микаилсой, Ф.Д., (2018). Критерии выбора математических моделей, Inter. Scien. and Practical Confer. On “World scientific and technological tendencies of socio-economic development of agro-industrial complex and rural areas” dedicated to the 75th anniversary of the end of the Battle of Stalingrad. V3, pp: 403 – 410 (1–3 February, 2018. Volgograd, Russia), (Rusça ve Özet İngilizce), ISBN 978-5-4479-0123-3.

 1. Şimşek, U., Karaoğlu, M., Erdel, E. The change of organic soil matter content according to different product groups in the arid Turkey (Iğdır plain). 27'th International Scientific-Exper Congress of Agriculture and Food Industry, 290-290. (Özet Bildiri/)(Yayın No:3241631)
 2. Genç T., Demirci E., Şimşek U., Tohumcu F., Erdel E. 2016. The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry. Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences 21-23 April, Antalya (Özet bildiri)(Yayın No:2879917)
 3. Bayram M., Gökmen F., Günal H., Özgöz E., Önen H., 2016. Tillage effect on soil quality indicators in second crop maize production.VII International Scientific Agricultural Symposium 06 – 09 October, Bosnia and Herzegovina  "Agrosym 2016".
 4. Erol A. S., Er, F.,  Mikailsoy F. D., 2016, Determination of thermal properties of soil in field conditions (Cumra region – central anatolia in Turkey) . The 15th Minsk International on ‘Heat and Mass Transfer Forum’. Proceedings, V2: 352 – 356 (May 23–26, 2016, Minsk, Belarus). http://www.mif15.itmo.by/index.html
 5.  Mikailsoy F. D., 2016, On the influence of boundary conditions for modeling of heat transfer in the soil. The 15th Minsk International on ‘Heat and Mass Transfer Forum’. Proceedings, V2: 397 – 402 (May 23-26, 2016, Minsk, Belarus) (Rusça), http://www.mif15.itmo.by/index.html
 6.  Mikailsoy F. D., Erol A. S., Er, F., 2016, Determination of thermal properties of agricultural soil in monoliths. The 15th Minsk International on ‘Heat and Mass Transfer Forum’. Proceedings, V2: 402 – 406 (May 23-26, 2016, Minsk, Belarus), http://www.mif15.itmo.by/index.html
 7.  Mikailsoy F. D., Shayanbekova, B.R., 2016, Development of environmentally optimal technology irrigation of rice. The International Scientific Conference on “Natural-technogenic systems: Current Status and Prospects For Recovery”, Proceedings, 305 – 310 (13–18 June 2016 Novosibirsk, Russia) (Rusça).
 8.  Mikailsoy F. D., 2016, Some questions of modeling of heat transfer in soil. IV International Scientific and Practical Conference on ‘Soil as interlink for functioning of natural and anthropogenically transformed ecosystems’, Proceedings, pp: 66 – 71 (September 6–10, 2016, Irkutsk, Russia) (Rusça).
 9.  Minkina, T., Nevidomskaya, D., Soltadov, A., Pinskii, D., Mikailsoy, F., Tsitsuashvili, V., Bauer, T., Shuvaeva, V., 2016, Combining selective sequential extractions, X-ray absorption Spectroscopy, and X-ray powder diffraction for Cu (II) speciation in soil and mineral phases, International scientific conference on applied sciences on "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems", Proceedings, V1: 397 – 402 (September 27 – 30,  Antalya, Turkey), http://iscas2016.selcuk.edu.tr/index.html 
 10. Mikailsoy, F.,  Erol, S. A., Shein, E. V., Er, F., 2016, Determination and comparison of the thermal properties in the soil terrain and in the monolith conditions, International scientific conference on applied sciences on "Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems", Proceedings, V2: 207 – 211 (September 27 – 30,  Antalya, Turkey), http://iscas2016.selcuk.edu.tr/index.html

17.Mikailsoy, F.,  Erol, S. A., Shein, E. V., 2016, Determination of the thermal properties in the soil, The VII International Scientific Conference on “Actual problems of solid state physics” SSP–2016, Proceedings, V3: 262–265(November  22-25, 2016, Minsk, Belarus) http://www.physics.by

Ulusal Kongre ve Sempozyum Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak Programda Yer Alan

1.Şimşek U., Sürmeli S.  2016. Iğdır Ovasında Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirmesi. 7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 12-15 ekim Adana, 35-36., (Yayın No:2880387)

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

 1. Matematik, Konya 20161
 1. Mikayilov F.D., Acar B., Tufan İ. Tuzlu Toprakların Islahında Matematiksel Metotların Kullanılması. '' Doğu Anadolu Tarım Kongresi’’Cilt: II, s. 1460 – 1466 (14–18 Eylül 1998, Erzurum) (Türkçe ve Özet İngilizce).
 2. Karakaplan S., Mikayilov F.D., Sarıyev A. Tuzlu Toprakların Islahının Bazı Problemleri“GAP I. Tarım Kongresi”, Cilt II, s. 1019-1026 (26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa) (Türkçe ve Özet İngilizce).
 3. Mikayilov F.D. Matematik Modelleme Esasında Toprak Kirliliğinin Hesaplanması ve Tahmini. ‘2000 GAP-Çevre Kongresi’, C. I, s. 245–254 (16–18 Ekim 2000, Şanlıurfa) (Türkçe ve Özet İngilizce).
 4. Ekberli I.A., Mikayilov F. D., Ezizov G. Z. Azerbaycan’da Toprak Islahının Bazı Problemleri ve Türküye Desteği Hakkında. ‘Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu’, s. 192–195 (24–27 Mayıs 2001, Kırklareli) (Türkçe ve Özet İngilizce).
 5. Ekberli I.A., Mikayilov F. D., Ezizov G. Z. Tarım Sistemlerinde Matematiksel Modeller. ‘Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu’, s. 192–195 (24–27 Mayıs 2001, Kırklareli) (Türkçe ve Özet İngilizce).
 6. Ekberli I.A., Gülser C., Korkmaz A., Mikaylov F.D. Toprak Oluşum Enerjisinin Teorik İncelenmesi. ‘Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi’. Sempozyumu Bildiri Özetleri, s. 489–494 (15–20 Eylül 2002, Hatay) (Türkçe ve Özet İngilizce).
 7. Fırat B., Mikayilov F.D. (2005). NPK- lı Gübrelerin Patates Verimi, Toprak ve Patates Yumrusunda NPK Varlığına Etkisi. Second Congress of Azerbaijan Soil Science Society (AZSSS) on Soil Recourses Their Using And Protection”. Scientifique publications, Vol. 2, pp. 401 – 409 (10 – 14 November 2005, Baku) (Türkçe ve Özet İngilizce).