Çalışma Konuları

 

Çalışma Konuları / Dersler

Toprak Bölümü; Toprak Bilimi ve Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme olmak üzere iki bilim dalından oluşmaktadır.

Toprak Bilimi Bilimdalı'nın Çalışma Konularını, toprakların oluşumu, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve morfolojik özellikleri, toprakların sınıflandırılması ve haritalanması, erozyon, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturmaktadır.

 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Bilimdalı'nın Çalışma Konularını, ise organik ve kimyasal gübreler, bitkilerin beslenme ilkeleri, toprak ve bitkide besin elementleri noksanlıklarının teşhisi ve giderilmesi, toprakların verimlilik özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi, toprak, bitki, su, gübre ve bitki yetiştirme ortamları analizleri ve topraksız yetiştiricilik ve hidroponik oluşturmaktadır.