Misyon & Vizyon

Misyon

Toprak-Su kaynaklarının ve doğal çevrenin korunması, kalitelerinin arttırılması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı, tarımsal üretimin artırılması, Topraktan kaynaklanan verimlilik ve üretkenlik sorunlarının çözümü amacıyla Çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, sorun tespit etmede ve çözmede becerikli, çevresinde örnek, ülkesini ve milletini seven özelliklerde Ziraat Mühendisi yetiştirmeyi, sorunlara bilimdeki en son gelişmelerin ışığında çözüm bulmayı ve bu çözüm için bilgi üretmeyi, üretilen bilgileri uygulamaya aktarmayı ve bu bilgileri yaymayı vazife edinmiştir.

Vizyon

Toprak Bölümü vizyonu; gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilgi üretebilecek ve bu bilgiyle bölgesinde ve uluslararası düzeyde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, çağın gereklerine uygun eğitim ve öğretim programlarıyla mezun ettiği Ziraat Mühendislerinin çalışma hayatında aranılan kişiler olacak kadar konusunda iyi olduğu, üyelerinin mensubu olmaktan onur duyduğu bir alt program olmaktır.