Misyon & Vizyon

Misyon

Çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı mezunlar yetiştiren ve tarımla ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde bulunarak Türk tarımının gelişmesine katkıda bulunan öncü bir bölüm olmak.

Vizyon

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile donanımlı Zooteknistlerin yetişmesine katkıda bulunan, araştırma faaliyetleriyle de zootekni biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal sorunlara çözüm arayan, bu sorunları çözüme kavuşturarak Türkiye tarım sektörüne fayda sağlayan bir bölüm olmak.