Tarihçe

Tarihçe

Zootekni Bölümünün ve anabilim dallarının kurulması teklifi, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Zootekni bölümü Iğdır Ziraat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır.