Genel Bilgi

         

         Kuruluş aşamasını gerçekleştirmiş olan fakültemiz, önemli bir tarımsal potansiyele sahip olan ancak henüz geleneksel üretim modellerinin ağırlıkta olduğu Iğdır yöresinde, arazi ıslahı, uygun sulama ve üretim modellerinin oluşturulması, etkin bitki kuruma yöntemlerinin uygulanması, bitkisel ve hayvansal verimliliğin arttırılması ve pazarlanması konularında öncü bir kurum olma misyonunu üstlenmiştir. Belirtilen hedeflere ulaşmada, bölge üniversiteleri ile işbirliği yoluna giderek bilgi ve teknoloji paylaşımını hızlandırmış bulunmaktadır.

       Fiziksel altyapı, mali kaynaklar, uygulama alanları, idari ve akademik yapılanma, kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri için çok yönlü bir planlama içinde olan fakültemiz, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Erkan BOYDAK

Dekan 

 

T.C.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

YILLARA GÖRE BÖLÜM SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI VE AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

BÖLÜM

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bahçe Bitkileri

110

110

110

111

113

114

Bitki Koruma

196

204

204

207

213

214

Biyosistem Mühendisliği

1

1

1

1

0

0

Peyzaj Mimarlığı

0

0

0

3

5

7

Tarım Ekonomisi

244

283

330

381

420

456

Tarımsal Biyoteknoloji

0

0

0

0

0

0

Tarla Bitkileri

132

140

140

143

143

143

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

0

0

0

0

0

0

Zootekni

6

7

7

7

7

7

Akademik Personel

48

53

55

57

62

58