Misyon & Vizyon

 

Misyon

          Uygulamalı ve çok yönlü bir eğitim modeli sayesinde çağdaş bilgi ve beceriyle donatılmış, mesleğinde yetkin, sorgulayan paylaşan, çözüm üreten ve tarımsal dinamizmi güçlendirecek kapasitede ziraat mühendisleri yetiştirmek; yöntem ve öncelikleri saptayarak bunlara yönelik araştırmalar yapmak; ülke bilimine katkı sağlamak.

 

Vizyon

              Kaliteli eğitim öğretim sayesinde alanıyla ilgili sorunları ve çözüm yollarını bilen, üretim planlamasında ve uygulamasında öncü rol üstlenebilecek kapasitede meslek elemanı yetiştiren, araştırma faaliyetleri ve gerçekleştirdiği projelerle yöresel ve ülkesel çağdaş dinamiklerin oluşturulmasına üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış bir fakülte olmak.