Bilimsel Etkinlik Dokümanları

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
“Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu 2” Kitabı 24.01.2022 .pdf
MEYVE AĞAÇLARINDA İLAÇLAMA PROGRAMI 18.01.2022 .pdf
Laboratuvarlar 09.09.2021 .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kazım KARA KENDİ MEDENİYET DEĞERLERİMİZE GÖRE ÖZGÜN DÜŞÜNCE EKSENİNDE BİLGİ ÜRETMEK 14.11.2019 .pptx
Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR FTIR spektroskopik örneklemeler 14.11.2019 .pptx
2018-2019 Ziraat Fakültesi Seminerleri
Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM-Aromatik Süs Bitkileri 17.05.2019 .ppt
Doç.Dr. Bilal Keskin Kuraklık ve Kuraklık Stresi 21.03.2019 .ppt
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT- SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA ANIZ YÖNETİMİ 14.05.2019 .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Kazım Kara TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA AÇISINDAN ÖRGÜTLENME -ORGANİZASYON- SORUNUNUN HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE ANALİZİ IĞDIR ÖRNEĞİ 14.05.2019 .pptx
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Sancaktaroğlu SEKONDER METABOLİT 21.03.2019 .ppt
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gürbüz- Allelopatinin Yabancı Ot Mücadelesinde Kullanımı 22.03.2019 .pdf
Araş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK-Bitkilerinden Elde Edilen Uçucu Yağların Çam Keseböceği Larvaları Üzerinde Larvasidal Etkisi 14.05.2019 .pdf
Arş. Gör. Fatmagül BAGI-Nanoteknoloji ve Tarıma Etkileri 21.03.2019 .pptx
Araş. Gör. Zeynep Çelik- AİLE ÇİFTÇİLİĞİNİN SORUNLARI İLE ÇİFTÇİLERİN KÖY YAŞAMI VE ÇİFTÇİLİĞE OLAN MOTİVASYONUNUN ÖLÇÜLMESİ 21.03.2019 .pdf
Araş. Gör. Osman Doğan Bulut- Kırmızı Et Arzı- 2018 21.03.2019 .pdf
Araş. Gör. Erhan Erdel-MALÇLAMANIN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 21.03.2019 .pdf
Araş. Gör. Ayça Nur ŞAHİN ANALİTİK AĞ SÜRECİ 04.04.2019 .pptx
Araş. Gör. Ramazan Tosun- LACTOBACILLUS SALIVARIUS (DSM 20555) FERMANTASYONU İLE TAHIL DANELERİNE FONKSİYONEL ÖZELLİKLER KAZANDIRMA 14.05.2019 .pptx
Araş. Gör. Faruk Tohumcu-Hidrojellerin Tarımda Kullanımı 16.05.2019 .pptx
2017-2018 Ziraat Fakültesi Seminerleri
Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR - Analitik Metod Geliştirme ve Validasyon 11.01.2019 .pdf
Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK- Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemleri 11.01.2019 .pdf
Prof. Dr. Fariz MİKAİLSOY - Matematiksel Modellerin Seçim Kriterleri 11.01.2019 .pdf
Prof. Dr. Ecevit EYDURAN- Birden Fazla Kantitatif Değişken İçin MARS Çözümlemesi 11.01.2019 .pdf
Doç. Dr. Süleyman TEMEL- Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri: Tuzluluk Stresi 11.01.2019 .pdf
Doç. Dr. Bilal KESKİN- Silaj Bitkileri ve Silaj Yapımı 11.01.2019 .pdf
Doç. Dr. Köksal KARADAŞ- Iğdır İlinde Bitkisel Ürünlerin Pazarlanmasında Yeni Bir Yaklaşım 11.01.2019 .pdf
Doç. Dr. Sadiye Peral EYDURAN- Iğdır Bağcılığı 11.01.2019 .pdf
Doç. Dr. Melekşen AKIN- Orkide Mikroçoğaltımı 11.01.2019 .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Mesude Figen DÖNMEZ- Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteriler (PGPR) 11.01.2019 .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Ersin GÜLSOY- Ülkemiz Ceviz Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri 11.01.2019 .pdf
Dr. Öğr. Üyesi S.Sancaktaroğlu Ege Üniv. Lab. 21.03.2019 .pptx
Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK- Bitki Uçucu Yağlarının Böceklere Karşı İnsektisidal Etkileri 11.01.2019 .pdf
Araş. Gör. Dr. M. Ramazan Bozhüyük -Yabani Meyveler ve Kullanım Alanları 21.03.2019 .pptx
Arş. Gör. Zeynep ÇELİK- Türkiye'nin Mandalina Ticaretinde Rekabet Gücü 11.01.2019 .pdf
Arş. Gör. Berna DOĞRU ÇOKRAN- Bahçe Bitkilerinde Soğuklama İhtiyacının Önemi 11.01.2019 .pdf
Arş. Gör. Ayça Nur ŞAHİN- Yerel Ürünlerin Tüketiminin Modellenmesi; Çoklu Bir Yöntem Yaklaşımı 11.01.2019 .pdf
Araş. Gör. Seda Akbay Tohumcu- Yem Bitkilerinde Kalite Tayini 21.03.2019 .pdf
Araş. Gör. Osman Doğan Bulut-Iğdır Süt Sığırcılığı 21.03.2019 .pdf
Araş. Gör. Badel Uysal-Fasulye Bitkisinde Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli ‘ ye Karşı Dayanıklılık Reaksiyonlarının Belirlenmesi 21.03.2019 .pptx
Araş. Gör. Ayşe Karadağ ULUSLARARASI KURULUŞLARIN GIDA FİYAT KRİZİ DEĞERLENDİRMELERİ 04.04.2019 .pptx