Proje Ofisi

Proje Türü

Proje Başlığı

Yürütücü

Yılı

Kamu - Özel Sektör Projesi 

TÜRKTOB Projesi  

Mardin, Diyarbakır, Şırnak Yöresinde Ekimi Yapılan Yerel Makarnalık Buğdayın (Sorgül: Triticum durum L.) Toplanması ve DNA Barkodlaması

 

TÜRKTOB/2020/SSP/1

Doç. Dr. Arzu ÜNAL 2021

Bakanlık Projesi

Biyoteknolojik Süreçler Kullanılarak Ekmek Gıda Kalitesinin Artırılmasında Termal Kaynaklı Yerli Fungal Amilaz Enziminin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

Doç. Dr. Arzu ÜNAL

2018

Bakanlık Projesi

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Bitki Genetik Kaynaklarının Yönetimi: Bitki Hastalıkları Survey Çalışmaları ve Fungusların Makroskobik, Mikroskobik, DNA düzeyinde Moleküler Tür Teşhislerinin Yapılması

Doç. Dr. Arzu ÜNAL

2020

BAP Projesi

Ticari Kayısı Çeşitlerinde Yeni Bir Genetik Doğrulama Yaklaşımı: Yüksek Çözünürlüklü Erime Yöntemi

Dr. Öğr. Üyesi Kaan HÜRKAN

 

2019

BAP Projesi

Iğdır Kayısısı'nın (Şalak) DNA Barkodlama Tekniği İle Moleküler Tanımlanması

Dr. Öğr. Üyesi Kaan HÜRKAN

 

2019

BAP Projesi

Iğdır Koşullarında Fasülye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinin Adaptasyon Çalışmaları ve Moleküler Karakterizasyonu Üzerine Bir Araştırma 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan AYDIN

 

2019

BAP Projesi                

Soya Bitkisinde Aromatik Amino Asitleri Oluşturan Genlerin Tuz ve Kuraklık Stresi Altında Deneysel ve İn-siliko Olarak Karakterize Edilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Adnan AYDIN

 

2019

Araştırma Projesi

 

Ziziphora clinopodioides L. (Dağ Kekiği) ve Vites agnus-castus L. (Hayıt) Bitki Uçucu Yağlarının İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi

 

Arş.Gör.Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK

2018

Araştırma Projesi

Iğdır İlinde Domates Üretim Alanlarında Hastalığa Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin İzolasyonu ve Tanısı

Dr.Öğr.Üyesi Mesude Figen DÖNMEZ

2018

Altyapı Projesi

 

Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması

 

Doç. Dr. Uğur ŞİMŞEK

2017

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

 

Toprak katmanında çözünmüş maddelerin taşınımının modellenmesi.

 

Prof. Dr. Fariz MİKAİLSOY

2017

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

 

İkinci ürün olarak yetiştirilen bazı mısır çeşitlerinin verim ve verim özellikleri

 

Doç. Dr. Hakkı AKDENİZ

2017

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

 

İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Bazı Sorgum Çeşitlerin Besin içeriğinin Belirlenmesi

 

Doç.Dr. Süleyman TEMEL

2017

Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi

 

Türkiye'de Anıza Doğrudan Ekim Uygulamaları

 

 

Doç.Dr. Sefa ALTIKAT

 

2017

Altyapı Projesi

Tarımsal ve biyolojik araştırmalarda trinoküler Stereo mikroskop kullanılması

Doç.Dr.  Celalettin GÖZÜAÇIK

2017

Araştırma Projesi

 

Tek Dane Ekim Makinalarıyla İri taneli Tohumların Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi

 

Dr.Öğr.Üyesi Emrah KUŞ

2017

Araştırma Projesi

 

IĞDIR İLİ KENT MERKEZİNDE TÜKETİCİLERİN "GIDA GÜVENİRLİĞİ" KAVRAMI VE "GIDA GÜVENİRLİĞİ SİSTEMLERİ (HACCP, ISO 22000) HAKKINDAKİ BİLGİ SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ

 

Doç.Dr.  Yakup Erdal ERTÜRK

2017

Araştırma Projesi

 

Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu.

 

 

Doç.Dr. Bilal KESKİN

 

2017

Altyapı Projesi

Iğdır Üniversitesi Traktör Parkının Geliştirilmesi

 

Doç.Dr. Sefa ALTIKAT

 

2017

Altyapı Projesi

Zootekni Bölümü laboratuvarında "in vitro gaz ve metan üretiminin belirlenmesi amacıyla kullanılan sistemlerin" altyapısının oluşturulması ve mini yem fabrikasının kurulması

Dr.Öğr.Üyesi Ali İhsan ATALAY

2017

Araştırma Projesi

Iğdır ilinde ruminant hayvanların beslenmesinde kullanılan mısır silajlarının, silaj kalitesi ve aerobik stabilitelerinin belirlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi Ali İhsan ATALAY

2017